top of page

Ringer og dyre klokker

Alle som ser på JW Broadcasting kan få med seg at enkelte medlemmer av Det Styrende Råd viser frem ganske mye "bling" i form av ringer, slipsnåler og klokker. Samuel Heard er et eksempel på en mann som både "flasher" en Rolex på venstrehånden og stadig bærer en eller to ringer, hvorav den ene på lillefingeren.

Noen har undersøkt klokken som Samuel Heard viser frem, og hevder at dette er en Rolex til rundt 20 000 dollar. I tillegg kommer den mystiske ringen på høyre lillefinger. Flere medlemmer av Det Styrende Råd bærer lignende symboler.


Hva betyr det å ha en ring på lillefingeren? Er det kun tilfeldigheter at flere DSR medlemmer har ring på lillefingeren?


En kan undre seg på slikt og kanskje finnes det ikke gode svar. Tankene om at det faktisk skal symbolisere noe eller knytte dem til et eller annet er likevel nærliggende. Det finnes mange ulike tanker om fenomenet, og med en fellesnevner: Det symboliserer noe! Ringer i det hele tatt, er symboler på noe, og ganske sikkert av "hedensk" opprinnelse. Gifteringen er et eksempel på dette. Ubibelsk så det holder.


Et Google søk på "ring on the pinky finger" gjør oss ikke mye klokere. Handler det om et symbol på makt? Tilhørighet? Hemmelig orden? Et nettsted sier dette:

Noen utøvere av indisk filosofi knytter lillefingerringer med vannelementet. Vestlig tradisjon har en tendens til å assosiere lillefingeren med Merkur, den romerske guden for handel, økonomisk vinning, kommunikasjon og veltalenhet. Ringer på lillefingeren antas å bety intellekt og list. Forretningsfolk i maktposisjoner, politikere og andre glattsnakende menn med innflytelse blir ofte sett iført lillefingerringer.

Hva med Bibelske tradisjoner? Det eneste som nevnes i Bibelen om ringer er som smykker og i forbindelse med makt og myndighet. Ringer som symbol på ekteskap, er ikke nevnt i Bibelen så vidt vi vet. Symbolismen er likevel tydelig.


Vi vet ikke om Jesus iførte seg ringer eller andre symboler.


Hvorfor ønsker medlemmer av DSR å fremstå med slike symboler? Godt synlig for alle, med både symbolske ringer på opptil flere fingre og med veldig kostbare armbåndsur? Noen ganger kan det observeres at de bruker spesielle håndbevegelser, som ligner på "ritualer ". Legg merke til hvordan håndbevegelser, plassering av fingre og andre detaljer rundt hendene fremstår. Er det symboler?


I mange av videoene som publiseres på Jehovas vitners nettsted er det også ganske tydelige "subliminale budskap". Hva betyr alt dette? Det betyr noe, men hva?


Det Styrende Råd maner alle medlemmer til moderasjon, til å ta avstand fra materialisme - men har ikke nevneverdige problemer selv med å ikle seg smykker og klokker i en prisklasse som det jevne Jehovas vitne kun kan drømme om - og fra de samme personer - frarådes å drømme om.

Om du ser på JW Broadcasting, forsøk å legge merke til disse symbolene, statussymbolene og håndbevegelsene. Har dette en dypere mening? Er det tilfeldigheter?

Comments


bottom of page