top of page

Om inkognito.org

 

Dette nettstedet startet opp den 1. juli 2009. Vi ønsket den gang å skape et fristed for tanker og samtaler rundt det å være et Jehovas vitne og den prosessen noen av oss gikk gjennom for å forlate religionen. Vi hadde endt opp i en situasjon med flere spørsmål en svar, og de stadige endringene i læren og "nytt lys" berørte oss i stor grad. Mange av oss hadde lang tids bakgrunn som Jehovas vitner - men ingen å prate med om tro og tvil. Vi følte oss alene med tankene. Forumet vårt dekket behovet for å prate om alt mellom himmel og jord. Her møttes eldste, menighetstjenere, pionerer og forkynnere, samt nyinteresserte. Her kunne vi fritt sette ord på det vi tenkte, stille spørsmål vi ikke fant svar på og prate om alt det vi ikke kunne prate med andre i menigheten om. 

Som du vil forstå av innholdet på nettsiden er vi sterkt kritiske til den måten Det Styrende Råd (Jehovas vitners ledelse) utøver makt og kontroll over sine medlemmer. Etter vår oppfatning har ledelsen i religionen inntatt en urettmessig rolle og satt seg i en svært uheldig posisjon. De pålegger medlemmene å følge doktriner som ødelegger og splitter familier, vennskap og sosiale nettverk. Konsekvensene er ødeleggende og store. 

Er du et Jehovas vitne som har både tro og tvil, eller er du en som ønsker dybdekunnskap om religionen, anbefaler vi medlemskap i vårt nettsamfunn. Det er uforpliktende, anonymt og du kan selv bestemme når du vil melde deg ut. Vi håper du finner noe av interesse på vårt nettsted, og at du tar kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker noen å prate med. 

Beste hilsen
inkognito.org

William Haakon Lie

 

Utfyllende informasjon

Nettstedet inkognito.org drives av frivillige medarbeidere og William Haakon Lie (pseudonym) - tidligere eldstebror, pioner og svært aktiv i Jehovas vitners organisasjon. Etter en lang prosess med økende tvil og stadig flere ubesvarte spørsmål, bestemte denne eldstebroren seg for å skape et nettverk for medlemmer av Jehovas vitner med "tro og tvil" og et fristed hvor alle kunne lufte tanker og drøfte "unevnelige" spørsmål. 

Det har skjedd store endringer siden 2009, både i måten vi kommuniserer "online" og ikke minst hvordan Jehovas vitners ledelse kommuniserer med sine medlemmer. På såkalte "sosiale medier" vokser det frem en bølge og bevegelse av "apostates" som har oppdaget at Selskapet Vakttårnet ikke er noe annet enn en menneskelagd organisasjon, mest opptatt av penger, rikdom og eiendom. Dette nettstedet er et lite bidrag i kampen mot denne makten. Vi ønsker å fortsette som aktivister mot Selskapet Vakttårnet, og spre informasjon om den uretten Selskapet Vakttårnet påfører millioner av oppriktige, men dessverre, uvitende mennesker. Jehovas vitner blir lurt og ført bak lyset, hver eneste dag. Dette må ta slutt og vi skal bidra så godt vi kan.

For å motta informasjon og bli en del av vårt nettverk kan du bli medlem hos oss. Det er uten kostnader og du kan selv administrere din egen konto og melde deg ut når du vil - uten konsekvenser. 

Meld deg inn gratis her

bottom of page