top of page

Furuli om Det Styrende Råd

I boken "My beloved religion" fremmer Rolf Furuli tanker som mildt må beskrives som oppsiktsvekkende sett i lys av den forventede lojalitet Jehovas vitners ledelse (Det Styrende Råd) krever av sine medlemmer.


For deg som ikke kjenner til Rolf Furuli: Han er tidligere professor ved Universitetet i Oslo, og ble pensjonert fra denne stillingen i 2011. Han har oversatt en rekke bøker til norsk, blant disse en oversettelse av "Book of Enoch". Han er (eller har vært) eldste, reisende tilsynsmann og en fremtredende og kjent person innen Jehovas vitners miljø i Norge. Vi kjenner ikke til hans nåværende status i Jehovas vitners menighet.

Vi gjengir utdrag fra boken her, og mener at dette ikke kan oppfattes som annet enn sterk kritikk av det nåværende Styrende Råd i Jehovas vitners organisasjon. Furuli tar til orde for omfattende endringer i organisasjonen, og skriver at Det Styrende Råd har fått for mye makt og oppmerksomhet. Han retter også kritikk mot Ny Verden Oversettelsen av Bibelen.


Furuli mener dog at Jehovas vitner har den rette forståelsen av Bibelen, og oppfyller kriteriene for å kunne kalles "den eneste sanne religion" - og han oppfordrer leserne til "ikke å forlate Jehova", selv om de er skuffet eller har fått tvil i forbindelse med måten organisasjonen blir ledet på i dag.

Man kan undre seg hva som vil skje med Rolf Furuli etter disse uttalelsene og den åpenbare kritikk han retter mot Det Styrende Råd og deler av organisasjonen når dette etterhvert blir kjent og om det ikke blir dementert. Furuli skriver i boken at kritikken er forelagt Det Styrende Råd, og at boken kun vil bli distribuert dersom appellen om endringer ikke tas til følge. Som det fremgår av utklippet nedenfor nektet Det Styrende Råd å snakke med Furuli om dette.

Som kjent er kritikk av Det Styrende Råd sidestilt av Jehovas vitner med å kritisere Jehova Gud, og slike uttalelser som Furuli har presentert i boken vil normalt ikke tolereres og bli ansett å være en utmeldelse av organisasjonen, som i praksis vil være tilsvarende en ekskludering.


Vi antar at uttalelsene vil ryste troende Jehovas vitner i Norge, og at dette vil medføre at Rolf Furuli blir fratatt alle privilegier i menigheten og antagelig bli ekskludert. Vi kjenner som nevnt ikke til hans status i menigheten i dag, og for alt vi vet kan han allerede være ekskludert eller selv ha trukket seg.

Comments


bottom of page