top of page

Ytterligere endringer hos Jehovas vitner

Fra slutten av 2023 begynte en prosess med ganske oppsiktvekkende endringer for Jehovas vitner verden over. Det kom nye forståelser, det ble slutt på rapportering og forbudet mot skjegg ble opphevet.


Det stopper ikke der.


I den siste oppdateringen fra Det Styrende Råd den 14. mars 2024 ble det kunngjort ytterligere endringer i Jehovas vitners forståelse av Bibelen. Det var Mark Sanderson som presenterte denne "updaten", der han forsikrer tilhørerne om at Det Styrende Råd har gransket skriftene ekstra nøye, bedt mye og diskutert innad i gruppen for å komme frem til de nye forståelsene. Mark Sanderson er så vidt vi vet det første GB medlem som viser seg frem med helskjegg på JW Broadcasting.I hovedtrekk ble endringene presentert slik:


  • Søstre i menigheten kan fra nå bruke bukser (i talen omtalt som "slacks") på møtene og i felttjenesten. Påkledningen skal ikke være hverdagslig eller fritidspreget, men preget av sømmelighet og ordentlighet. Unntaket er hvis søstrene skal ha en eller annen deltakelse fra plattformen. Da gjelder kravet om kjole eller skjørt.


  • Brødre trenger ikke lenger å ikle seg slips eller dressjakke på møtene eller i felttjenesten. Brødre skal være alminnelig pent kledd og heller ikke de skal være hverdagslig eller fritidspreget i antrekket. Unntaket gjelder for brødre som skal ha oppdrag fra plattformen. Da gjelder kleskoden med dress og slips som vi er vant til i dag.


  • Det er nå lov å hilse på ekskluderte, dersom en ekskludert kommer til Rikets Sal for å overvære møtene. Dette gjelder kun dersom den personlige, innøvde samvittigheten til hvert enkelt Jehovas vitne tillater det, og det skal kun gjøres ved for eksempel å si "Hei. Det var godt å se deg. Velkommen til Rikets sal..." eller lignende. Ikke noe mer enn dette i form av sosial prat eller utdypende samtaler. Det åpnes ikke opp for at ekskluderte skal behandles på denne måten utenfor Rikets sal.


  • Dersom en person er ekskludert av andre grunner enn "vanlige synder", som for eksempel personer som er kjente "frafalne" eller "motstandere" (uttrykt uenige med Organisasjonen) så gjelder ikke denne oppmykningen. Da er det ikke tillatt å hilse på vedkommende eller ønske velkommen til Rikets sal.


I et internt og lekket brev til alle eldstreråd nylig, har det kommet frem en del informasjon som gjelder hvordan de skal håndtere "syndere" som kan bli eller har blitt ekskludert. Her virker det som om det også er en slags forsiktig oppmykning på gang, spesielt ved håndtering av personer som er under 18 år, altså mindreårige. Her kan saken løses på "kammerset" med involvering av ungdommens foreldre eller foresatte og at disse hjelper ungdommen med åndelig veiledning, og det kan hende saken avgjøres uten et dømmende utvalg og at situasjonen vurderes over tid, før ytterligere skritt tas. Saken skyves på dette stadiet mer over på foreldrene uten så mye involvering fra de eldste som ville vært aktuelt før.


Dersom ungdommen har brutt bibelske prinsipper, så kan det hende det holder med enkle restriksjoner i menigheten og ikke en faktisk eksklusjon. Dersom ungdommen ikke viser villighet til å endre seg over tid, og den milde straffen ikke hjelper - så vil det uansett ende med eksklusjon.


I brevet kom det også frem instruksjoner om hvor ofte de eldste skal kontakte en som er ekskludert, og at det kan skje raskere enn med dagens praksis - i håp om å bringe personen til anger og vende tilbake til menigheten raskere. De som har vært ekskluderte en lengre periode vil sannsynligvis i nær fremtid få en henvendelse fra eldste som vil undersøke om det er interesse for å vende tilbake til menigheten, eller ta i mot tilbudet om et bibelstudie.


Det var en spesiell setning i brevet som var vanskelig å forstå.

Den setningen som er vanskelig å forstå er oversatt og uthevet:

Det er klart at ved visse typer synder (wrongdoings), som for eksempel seksuelle overgrep mot barn, "apostasy" (erklærte frafalne / motstandere) eller planlegging for å avslutte ekteskap - vil restriksjoner være nødvendige i mye lengre tid.

Hvordan skal dette forstås?


Det nevnes her tre ulike synder som blir fremstilt som mer alvorlige enn den typen synd man kan få en "enklere" straff for, avhengig av hvor mange som kjenner til hva som har skjedd. 1. Overgrep mot barn (!) 2. Apostasy (erklærte frafalne og motstandere av Organisasjonen) 3. Bevisst planlegging om å bryte ekteskapet


Det første punktet som handler om seksuelle overgrep mot barn, anses i verdslige samfunn

å være en kriminell handling med ufattelige konsekvenser for ofrene i slike saker. Det anses som nødvendig og viktig i samfunnet å straffeforfølge en som misbruker barn og reaksjonen etter gyldig dom er i de fleste tilfeller fengselstraff. Ofrene, altså barna, blir også som regel ivaretatt og traumebehandlet av fagfolk og helsepersonell.


I verste fall, kan da overgriperen "gå løs" i menigheten uten at noen vet at restriksjonene gjelder overgrep mot barn?


Ser Jehovas vitners ledelse annerledes på seksuelle overgrep mot barn, enn det som er vanlig verdslige samfunn?


Det kan virke slik. De omtaler så vidt jeg kan se misbruk av barn, ikke som en kriminell handling, men en synd - og hvor straffen i beste fall kan ende med kun restriksjoner av en viss tids varighet. (Det vi oppfatter som restriksjoner er vanligvis at man ikke kan få svare på møtene, ikke få oppgaver på møtene eller lignende.)


Eller mener de at "restriksjoner" i dette tilfellet er ekskludering? Jeg synes det er uklart.


Det første punktet, altså det å misbruke barn seksuelt, ser altså ikke ut til å nødvendigvis å ende med at vedkommende bli ekskludert (og heller ikke anmeldt til Politiet) dersom "synderen" viser tydelige tegn på ekte anger og menighetens hyrder har en oppfatning om at de har nådd synderens hjerte og hjulpet vedkommende inn på angerens vei. Det foreligger ikke noen instruksjoner eller antydninger i dette brevet om at overgrep mot barn skal anmeldes til Politiet - kun informasjon om hvordan saken skal håndteres i menigheten - og da med utgangspunkt i hvor mange som kjenner til saken. (Det kan hende det finnes utfyllende informasjon og andre instrukser i andre kilder, som ikke er omtalt i dette brevet)


Uansett: Apostasy (altså frafalne / motstandere) er omtalt på samme "nivå" i grad av synd som seksuelle overgripere.


Når det gjelder endringene i GB oppdateringen:

Det skal bli spennende å være vitne til hvordan disse endringene vil påvirke organisasjonen og medlemmene. En kan jo alltids undre seg over om disse endringene har noe med den nylige rettssaken i Norge å gjøre, og at dette kun er starten på fremtidige reformer som vil gjøre Jehovas vitner mer akseptert av myndighetene når de slakker på kravene og blir mer "mainstream". Litt spesielt er det også å se fargekombinasjonen på slipset til Mark Sanderson, som minner overveldende om fargene i det norske fanget. :-)


Løse rykter om neste trinn i reformene:

Kommer ordningen med omreisende kretstilsynsmenn til å bli avviklet og erstattet med mindre kostnadskrevende tiltak? Det koster Selskapet store summer å holde liv i tusenvis av kretstilsynsmenn og deres eventuelle ektefeller, og behovet for å kutte i kostnadene på verdensbasis ser ut til å bli større og større. Kan hende mer ansvar tildeles de eldste i menighetene, eller at det kommer helt nye forordninger. Vi får smøre oss med tålmodighet og se hva som skjer!


Finn frem popcorn og cola og sett deg godt til rette :-)

1 commentaire


Endringer vil komme fra Vakttårnet (WT), korthuset har vært i fritt fall lenge, men nå ser vi siste fase av fallet i sakte film og grunnpilarene slår sprekker.


Dette bringer meg videre til spørmålet om sannhet og falskhet. Det heter seg at man 'er i sannheten' innenfor WT. Nå endrer seg så mangt innen 'sannheten'. Var de tidligere sannhetene falskhet? Nei, ifølge JW så var de ikke det, bare uvitenhet, eller ennå ikke moden forståelse..... Det stadfester at uvitenhet og sannhet går hånd i hånd innen denne organisasjonen. At nytt lys bare skinner svakt over en haug av selvmotsigelser. Er det holdbart?


Er ikke søken etter sannhet i utgangspunktet å forsøke å finne holdbare løsninger? Hva med å skrelle av…


J'aime
bottom of page