top of page

Mer bygging i de siste dager

Under fanen nyhetsrom på Jehovas vitners nettsted, kunngjøres det at et stort byggeprosjekt er i anmarsj i Mexico.

Motivet for å bygge det nye avdelingskontoret er ifølge Jehovas vitners ledelse:


"For å dekke behovene til alle disse landene ville det bli nødvendig å utvide og oppgradere avdelingskontoret enda mer. Derfor ble det bestemt at det skulle bygges et nytt avdelingskontor et annet sted, som var bedre egnet til å ta seg av det voksende avdelingskontoret og til å støtte forkynnelsesarbeidet på en bedre måte."


Landene som avdelingskontoret skal føre tilsyn med er blant annet Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama. Antagelig også noen andre land lenger sør. Samtlige av de landene som nevnes har i følge Jehovas vitners årsrapport for 2022 ingen fremgang, men rapporterer fra 0 til -3 prosent tilbakegang.


Hva slags behov er det da som skal dekkes? Hva gjøres på disse avdelingskontorene som krever at de nåværende fasiliteter må fraflyttes og at det må bygges nytt og større? Om en tenker seg tilbake i tid da det ble trykket enorme mengder litteratur og mesteparten av aktivitetene på avdelingskontorene handlet om nettopp dette, så kunne man kanskje forstå at det ville være nok å gjøre i virksomheten. Men slik er det jo ikke lenger. Det trykkes nesten ikke litteratur lenger. Oversettelser er delegert til Remote Translation Offices (RTO). For ikke å glemme å nevne at rekrutteringen av nye Jehovas vitner ser ut til å handle mest om barn som vokser opp i religionen og ikke nye medlemmer som kommer til gjennom forkynnelse eller annen aktivitet. Hva i all verden driver de "ansatte" med på avdelingskontorene da?


Er dette nok et bevis på at Selskapet Vakttårnet er en big business som i det store og det hele handler om kjøp og salg av eiendommer, godt hjulpet i byggeprosessen av tusenvis av frivillige arbeidere som jobber gratis for dem? Mye kan tyde på dette.


Et grovt eksempel på hvilken modell Selskapet bruker: Når en Rikets sal blir ødelagt, f.eks. i en naturkatastrofe, så skjer følgende: Bygningen eies av Selskapet og er forsikret av dem. Det er også Selskapet som hever forsikringssummen etter katastrofen. (Den nye eierskapsordningen ble innført over hele verden rundt 2014. Se gjerne YouTube videoen "Unrighteous riches" av Lloyd Evans hvor dette blir veldig godt dokumentert.)


Gjenoppbyggingen etter ødeleggelsene skjer så og si alltid med gratis arbeidskraft og i mange tilfeller at ved brødre og søstre donerer materialer og inventar til det nye bygget. Selskapet får verdiene tilbake igjen for en brøkdel av prisen, og beholder forsikringssummen.


Det har vært mange eksempler på at Selskapet deretter "forenkler" virksomheten i det aktuelle området. De slår sammen menigheter, og frigjør Rikets saler som deretter legges ut for salg. Byggene er gjenreist og fremstår i god stand. Forkynnerne blir omplassert i andre menigheter og Selskapet tar gevinsten en gang til. De har i praksis håvet inn penger to ganger, først ved forsikringsoppgjøret og senere ved salget. Menigheten eller medlemmene tilgodeses ikke med noe. De frarøves sin egen Rikets sal, som de trodde de "eide" gjennom bidrag og frivillig arbeid.


Det mest graverende eksemplet var etter orkanene som herjet på Puerto Rico for noen år siden. Det ble senere oppdaget på en nettside for eiendomssalg at mange gjenoppbygde Rikets saler lå ute for salg. Men det skjer ikke bare der: Rikets saler er til salgs over hele verden. De Jehovas vitner som er berørt av at deres egen lokale Rikets sal forsvinner, sitter ofte igjen med lengre reisevei for å komme seg til og fra møter. Prosessen kalles "merging of congregations" og en "masterplan" fra Det Styrende Råds side, noe som ble forklart av Robert Lucciano i månedsprogrammet JW Broadcasting i 2015. Vi har også sett eksempler på at noen Rikets saler er kjøpt av trossamfunn som Selskapet omtaler som "falsk religion". Mon tro hva de lokale Jehovas vitner tenker om dette?


Men nå altså, Til tross for at "de siste dager" er rett rundt hjørnet, planlegges det et nytt og antageligvis storslått avdelingskontor i en del av verden der en skulle tro "down sizing" ville vært mer naturlig. Er planen i Mexico å selge gammel eiendom, bygge nytt og senere "forenkle" og selge også det nye bygget? Det er mange andre store byggeprosjekter på gang verden over (bl.a. Ramapo filmstudio), og en kan undre seg over hvordan de kan holde på slik, uten at Jehovas vitner reagerer, med tanke på at de tror de lever i "de siste dager"?


Bevisene vokser hver dag for at Selskapet Vakttårnet med alle dets virksomheter ikke er noe mer enn et menneskeskapt, multinasjonalt selskap, forkledd som en religion - men hvor hovedmotivet er å tjene penger. Heldigvis blir stadig flere Jehovas vitner klar over at de blir lurt, og det er glederikt å se at mange også klarer å komme seg ut.

コメント


bottom of page