top of page

Kains frykt og Guds straff

I første Mosebok leser vi om Bibelens beskrivelse av historiens første mord. Opptaken til hendelsen var misunnelse mellom det som beskrives som Adam og Evas første barn, Kain og Abel. Misunnelsen hadde bakgrunn i at Jehova så med velvilje på dyreofrene som Abel la frem, men ikke med velvilje på Kains offergaver, som bestod av markens grøde.

Hva som skyldes den allmektiges forkjærlighet for stekt kjøtt og blod er ikke godt å si, men det finnes mange eksempler i Bibelen på at det var nettopp denne formen for offer som ble mest verdsatt.


Vel, situasjonen eskalerte - Kain ble fryktelig sint for denne forskjellsbehandlingen, og ved en anledning toppet konflikten seg og han slo sin bror Abel ihjel.


Jehovas reaksjon på dette var at han ønsket å straffe Kain og idømte ham denne straffen:

Dette gjorde Kain svært fortvilet (en straff større enn han kunne bære, ifølge ham selv) og han fryktet at noen ville ta hevn over Abel, og forsøke å drepe ham. Jehova sa da at han ville sette et tegn ved Kain, slik at de skulle være advart mot "syv ganger hevn" dersom de drepte Kain. Men så var det dette med straffen:

Ble Kain straffet slik Jehova hadde lovt?


Beretningen sier dette:

Kain ble ingen omstreifende flyktning og hadde åpenbart ingen problemer med å dyrke marken heller. Han giftet seg med en kvinne, dro til landet Nod og bygget en by.


I beretningen så langt nevnes det ingen andre barn enn Kain og Abel, og senere Set som ble født for å "erstatte" Abel. Det er først i kapittel 5 vi får lese at Adam og Eva fikk flere barn etter Set, som kom til verden da Adam var 130 år gammel:

Hvem som ble Kains kone er ofte drøftet i religiøse miljøer, også blant Jehovas vitner. Sistnevnte hevder at dette må ha vært han søster eller en niese - men Bibelen antyder ikke at Adam og Eva fikk flere barn enn Kain, Abel og Set på den tiden denne dramatikken utspant seg. Adam "lå med sin kone" (tilsynelatende for tredje gang) og fikk sønnen Set, etter Kain og Abel. I alle oversikter er det kun Set som oppgis som Adams sønn, etter Kain og Abel. Det er vanskelig å forstå hvem Kain fryktet skulle drepe ham. Hvorfor dette "merket" som skulle frita ham fra å bli drept? Visste ikke alle mennesker i Kains nærmeste familie hvem han var? Kunne personer senere i historien bli så oppildnet av hevn etter å ha hørt om mordet på Abel, at de år senere ville ønske å hevne ham ved å drepe Kain=


Kan det ha vært andre mennesker tilstede på jorden, i landet Nod eller andre steder som Kain var så livredd for? Kan dette ha sammenheng med de to tilsynelatende ulike skapelsesberetningene i 1. Mosebok? Det fantes i alle fall mennesker på den tiden som Kain fryktet som var mer innstilt på hevn og "øye for øye" prinsippet enn det Jehova selv var. Hvem disse menneskene var, vet ingen. I alle fall ble ikke Kain straffet slik Jehova hevdet, og dette var eksempel nummer to veldig tidlig i menneskenes historie, på at utmålt straff fra Jehova ikke ble gjennomført nøyaktig slik forutsagt.

1 Comment


Carl Andersen
Carl Andersen
Nov 08, 2023

Interessant emne og analyse. 🙂

Like
bottom of page