top of page

Jehovas vitner og pengespill

Pengespill, gambling, tipping, lotto og alt som har med slikt å gjøre er forbudt for Jehovas vitner. Deltar et Jehovas vitne på slikt, så er veien kort til å bli innkalt til en samtale med de eldste. Men hvordan stiller Jehovas vitners organisasjon seg til dette, egentlig? Les mer under bildet.

På Jehovas vitners offisielle nettsted er holdningene til pengespill i enhver form tydelig. Det fordømmes på det sterkeste og vil medføre at man blir ansett som dårlig omgang og risikerer og bli utstøtt om man skulle bedrive slikt.


Ved å søke i offentlige nettsider så finner vi en merkelig motsetning: Lotteri og Stiftelsestilsynet i Norge deler ut penger til stiftelser og frivillige organisasjoner, og Jehovas vitner er en av mange som nyter godt av dette gjennom såkalt moms kompensasjon. Her mottar Jehovas vitner i Norge betydelig økonomisk støtte.


På denne linken: https://lottstift.shinyapps.io/tildelingar/ kan du søke på "Jehovas vitner" og få listet opp alle menigheter i Norge som mottar økonomisk støtte fra norske pengespill gjennom moms kompensasjon.

Hensikten med slike tildelinger er ifølge tilsynet:

Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

I forbindelse med at norske myndigheter nylig har nektet Jehovas vitner statsstøtte (sent 2022) ble det holdt en videooverført tale fra Anthony Morris III på JW Broadcasting, hvor han kommenterte dette ved å si at norske myndigheter nekter Jehovas vitner "visse" økonomiske støtteordninger. Han sikter først og fremst til den ordinære statsstøtten, ofte omtalt som "kirkeskatten" som kommer registrerte trossamfunn i Norge tilgode. Jehovas vitner blir nektet denne støtte på grunn av lovendringer, hvor det fra myndighetenes side konkluderes med at Jehovas vitner bryter norske lover med sin ekskluderingspraksis.


Anthony Morris III nevner ikke andre støtteordninger, som den vi omtaler her - støtten fra norske pengespill. I oversikten viser det at Jehovas vitners menigheter i Norge mottar betydelige summer fra denne støtteordningen. Dette er sannsynligvis ukjent for de fleste Jehovas vitner.


Morris legger stor vekt på at inndragning av statsstøtten handler om innskrenkelse av religionsfriheten og fokuserer på at Jehovas vitner i Norge dermed er utsatt for forfølgelse. Han varsler på vegne av sin organisasjon, spesielle tiltak for å opprettholde denne økonomiske støtten, gjennom en nytt "kontor" i Europa som skal kjempe i mot det han omtaler som forfølgelse av Jehovas vitner. Men er Morris´ sine påstander korrekte? Handler det om forfølgelse av Jehovas vitner i Norge? Nei, det medfører ikke riktighet. Norske myndigheter forbyr ikke Jehovas vitner å utøve sin religion. Jehovas vitner ilegges ingen begrensninger, de nektes ikke å forkynne og de nektes ikke å tilbe sin gud eller og gå på møter. Det eneste de nektes er å motta penger fra staten, og dette skyldes enkelt sagt det at Jehovas vitner bryter norske lover. (Saken handler i realiteten om brudd på en menneskerett som å fritt kunne velge hva man vil tro på, uten sanksjoner og straff. Døpte Jehovas vitner kan ikke "melde seg ut" uten at det medfører betydelige sanksjoner og straff. Det er dette myndighetene i Norge reagerer på.)


Men så kommer altså fakta på bordet: Jehovas vitners organisasjon, til tross for dens avsky mot "Satans verden" (som også norske myndigheter - og helt sikkert statlig spillvirksomhet - ifølge dem er en del av), har ikke nevneverdige problemer med å hige etter og motta penger fra nevnte sataniske system.


Dobbeltmoral? Det er ingen overdrivelse å si det. Det virker merkelig å fordømme pengespill og gambling for sine medlemmer, og samtidig være direkte økonomisk involvert med den norske stats gamblingvirksomhet som gir økonomisk støtte til organisasjonen. Spiser ikke da organisasjonen av "demonenes bord"?


Penger ser ut til å være en viktig og kraftfull motivasjon for Selskapet Vakttårnet, i så stor grad at deres egne prinsipper og moral overstyres.


Hva mener du? Er det greit at ledelsen i Jehovas vitner forbyr medlemmer å spille om penger, mens organisasjonen selv mottar økonomisk støtte, indirekte fra pengespill?

2 Comments


Carl Andersen
Carl Andersen
Jan 30, 2023

Det er klart, etter min mening, en dobbeltstandard!

Like
Carl Andersen
Carl Andersen
Jan 30, 2023
Replying to

Mammon er toss alle "prinsipper" likevel MEGET kjærkommet, også for Selskapet Vakttårnet. Jo, da får "prinsipper" fare!

Like
bottom of page