top of page

Investeringer i de siste dager

Ja, ikke bare "de siste dager", men i følge ledelsen av Jehovas vitner "de siste, av de siste av de aller siste dagene av de siste dager". Det er altså så nær enden nå, at begrepet "rett rundt hjørnet" ser ut til å være mer aktuelt enn noen gang i historien. I en slik kritisk fase av verdenshistorien skulle en tro at en organisasjon (som gjør alt de kan for å overbevise sine medlemmer om den alvorlige situasjonen), også ville "leve som de lærer". Men sånn er det ikke.


Nylig har "Selskapet" investert i en enorm eiendom, et kontorkompleks med et areal på 18500 kvadratmeter, knappe 2-3 timer kjøretur fra deres hovedkontor i Warwick. De har brukt 27 millioner dollar (rundt 275 mill. NOK) på et eiendomskjøp som de foreløpig ikke har informert medlemmene om, og ikke minst som det er svært vanskelig å forstå behovet for. Med mindre de har andre planer. Mer om dette lenger ned.

Ifølge denne artikkelen lå eiendommen ute for 48 millioner dollar, og "Selskapet" har dermed gjort et røverkjøp på eiendommen ser det ut til. Dette oppkjøpet er ikke kunngjort for alminnelige Jehovas vitner. I tillegg holder "Selskapet" på med å bygge et lite mini-Hollywood for innspilling av videoer i sin religiøse propaganda. Her snakker vi om noe som ligner en filmby med enorme filmstudioer og boligområder for "skuespillerne". Alt dette skjer altså i "de siste av de siste dager".

Tilbake til artikkelen om oppkjøpet av kontoreiendommen:


Hvorfor slike oppkjøp i "de siste dager"? Tror ledelsen i JV selv på det de overbeviser andre om? Hadde det vært andre og bedre måter å bruke 27 millioner dollar på? Eller er det dette en gigantisk "eiendomsflipp" hvor de skal bruke "frivillig tjeneste" (gratis arbeidskraft) til å renovere bygget også senere selge det med en enorm gevinst?


I en nylig kunngjøring på JW Broadcasting klappet Det Styrende Råd seg på skulderen og skrøt uhemmet av at de hadde brukt 12 millioner dollar på "rescue work" (nødhjelp). Dette høres flott ut, men "rescue work" betyr i virkeligheten stort sett istandsetting av Rikets saler som er ødelagt i naturkatastrofer (fremdeles med gratis arbeidskraft) og hvor de selv tar premien for forsikringssummen. (Dette skal vi skrive en egen artikkel om senere) Dette er altså ikke penger som i første rekke hjelper egne medlemmer, men det handler om å redde Rikets saler, eller gjenoppbygge disse. Og Rikets salene eies av? Ja, riktig: Det er "Selskapet" som eier alle Rikets saler i hele verden. Det er ikke de lokale menighetene. De har kun "bruksrett" og betaler en slags husleie til "Selskapet". Selskapet eier og forsikrer all bygningsmasse selv. Dette gjelder også i Norge.


Det Styrende Råd fremstår som en religiøs organisasjon, men en kan undre seg på om de i virkeligheten er en "big business" innen eiendom? Det finnes mange flere eksempler på at de har gjort lignende oppkjøp som nevnt i denne artikkelen. Kjøper billig - renoverer "gratis" - og selger med fortjeneste. De får pengene. Gratisarbeiderne er fornøyd, for de "jobber for Jehova" og utfører "hellig tjeneste".


Jehovas vitner over hele verden blir ført bak lyset. Alt i organisasjonen handler om penger og atter penger. Og mye penger. Veldig mye penger. Det er verdt å merke seg at de aldri snakker om hvor mye penger de får inn, og kun unntaksvis - hvis det gagner dem - snakker om hva de bruker penger på. Men de nevner ikke alt de bruker penger på. Pengebruken og hva som kommer inn og går ut er ikke åpent å lese for Jehovas vitner, og ingen andre heller.


Når medlemmer av Det Styrende Råd sier at enden kan komme "any day now" så virker det som om de ikke helt planlegger for dette selv. Flere av prosjektene de har satt i stand er påbegynt, men vil ta mange år og bygge ferdig.


Det skal bli spennende og høre om de kunngjør til egne medlemmer at de har brukt 275 millioner kroner av "frivillige bidrag" på oppkjøp av et kontorbygg. Spesielt siden veksten i organisasjonen verden over stagnerer og de som regel "down sizer" nesten over alt. Det er vanskelig å se for seg behovet for et slikt kompleks på 18.500 kvm. i disse tider.


Vi får håpe ikke enden kommer før vi får se og høre slutten på historien :-)

Comments


bottom of page