Harmageddon på 1-2-3

Jehovas vitner har stort fokus på endens tid og de siste dager. Når det skjer ting i verden som knyttes til de tegn som er omtalt i Matteus 24: 7, så blir dette som regel brukt for alt det er verdt for å skape frykt og redsel for at det går mot slutten av "denne tingenes ordning".


Det er imidlertid en del ting som ifølge deres lære MÅ skje før Harmageddon kan starte. Når tegnene er oppfylt, så vil neste steg være at nasjonene skal proklamere "fred og sikkerhet". Når dette skjer, så vil det initiere oppstarten til ødeleggelsen av "falsk religion". Her skal FN spille en stor rolle som "villdyret" (omtalt i Åpenbaringsboken) og "skjøgen" (et symbol på "Babylon den store" - det vil si "falsk religion") skal bli ødelagt.


Deretter vil FN og nasjonene rette sin oppmerksomhet mot Guds folk (altså Jehovas vitner), og forsøke å ødelegge dem og. Dette vil til slutt markere starten på Harmageddon, Guds krig mot alle onde mennesker og styreformer.


Det er altså ganske betydelige hendelser på verdensscenen som må gjennomføres før Jehova og Jesus kan komme på banen. Noen av de forventede hendelsene må sies å virke svært usannsynlige, om man tar de faktiske forhold i betraktning.


Jehovas vitners gjentatte antagelser angående endens tid føyer seg inn i rekken over veldig mange som har gjort forsøk på slike forutsigelser. I en artikkel på Wikipedia vises det et betydelig antall dommedagsprofetier de siste 2000 år. Se oversikten her


Men altså - når det gjelder Harmageddon, så har vi laget en kort videopresentasjon for å forklare gangen i dette.


83 visninger

Siste innlegg

Se alle