top of page

De onde frafalne

Bryter Selskapet Vakttårnet under ledelse av Det Styrende Råd grunnleggende menneskerettigheter?


Dessverre er dette et faktum, men enda verre er at de tilsynelatende åpner opp for "religionsfrihet" i sin egen litteratur, uten at dette er i nærheten av å bli praktisert. Selskapets holdninger til dem som benytter seg av retten til å fritt velge hva de ønsker å tro på er hårreisende og kanskje det beste beviset på at religionen kan kalles en manipulerende og kontrollerende kult.


Vi oppfordrer alle sannhetssøkende Jehovas vitner til å granske sin egen religion og våge å stille spørsmål til ledelsen.


Kan "sannheten om Sannheten" endre livet ditt? Kan Det Styrende Råd miste sin makt? Svaret på begge spørsmålene er ja!


Se vår korte video om temaet her: https://www.youtube.com/watch?v=PQkkVunTkvo


Commentaires


bottom of page