top of page

Betydelige endringer!

Selskapet Vakttårnet kunngjør fra tid til annen forskjellige endringer i læren, også kjent som "nytt lys" eller "justeringer av forståelsen". På det nylig avholdte "annual meeting" (Oktober 2023) og på JW Broadcasting for oktober har det kommet endringer som trygt kan kalles betydelige.


Et domsbudskap?

Det har kommet flere signaler og hint både i taler og i videoinnslag på JW Broadcasting om at forkynnerne skal endre fra det tidligere "gode budskap om Riket" til et mer "hardt" budskap, kalt "et domsbudskap". I en av videoene fra oktoberprogrammet ser vi to forkynnere som møtes før de skal ut i forkynnelsen, og den ene forkynneren virker redd for at det "nye" budskapet skal være for hardt for beboerne. Den andre forkynneren bekrefter at budskapet er "svært direkte" og det antydes at det er rettet mot "falsk religion".


Kommentar: Det er ikke gitt noe tydelig informasjon om hva dette nye budskapet skal være, utover at det er såpass "hardt" at det antas mange forkynnere vil kvie seg for å formidle dette siden det vil "angripe" beboernes religion og tro i større grad enn før.


Ny forståelse av tidsperspektivet i "den store trengsel"

I en tale holdt av Geoffrey Jackson på "the annual meeting" kom det oppsiktsvekkende informasjon om tidsperioden fra "ødeleggelsen av Babylon den store" (falsk religion) frem til selve Harmageddonslaget. Tidligere har budskapet vært at muligheten til å oppnå frelse og Jehovas gunst vil være stengt når "sauene er skilt fra geitene". Jackson sier i talen at det er flere ting og hendelser (når ting skal inntreffe) i tidsperioden fra ødeleggelsen av falsk religion og frem til Harmageddon de rett og slett ikke vet når vil inntreffe. Det nevnes blant annet adskillelsen av sauer og geiter og når de salvede skal rykkes opp til himmelen. Den store endringen i talen handler om at de antar at avgjørelsen om "hvem som er sauer og hvem som er geiter", ligger lenger frem i tid. Med denne forskyvningen vil det være muligheter til å komme over på riktig side, etter at falsk religion er ødelagt og i en lengre periode frem mot Harmageddon. Det ser ikke ut til at de vil oppgi et tidspunkt som "siste frist" eller "for sent å ombestemme seg". Hvem gjelder dette for? Som eksempler nevnes det personer som plutselig forstår at "Jehovas vitner har jo rett likevel", og som ønsker å bli medlemmer når de ser alle andre religioner bli ødelagt. Det kan også i følge Jackson gjelde ekskluderte som ønsker å komme tilbake, personer som har en viss kjennskap til Jehovas vitner eller brødre og søstre som har glidd bort eller trukket seg. Disse vil få sjansen til å redde livet i Harmageddon, dersom de tar til fornuften og "vender tilbake til Jehova" og viser at de er "sauer" og ikke "geiter". Jehovas vitner oppfordres av Jackson til ikke å bli sinte for dette, og trekker en parallell til Jona, som ble sint da Jehova valgte å spare Ninive. Han hevder også at dette ikke er et eksempel på kristenhetens "anger i siste øyeblikk", men et uttrykk for kjærlighet fra Jehovas side og mulighet for oppriktige mennesker til å bli frelst. Adskillelsen av "sauene og geitene" er altså skjøvet frem i tid, nærmere selve Harmageddon. Det er håp for å overleve Harmageddon og komme inn i "den nye verden" om man skulle ønske å fremstå som "sau" fremfor "geit" etter at "falsk religion" er ødelagt.


Kommentar: Hvordan det jevne Jehovas vitne faktisk vil reagere på denne "fribilletten" er uvisst. Noen vil kanskje oppleve dette som "urettferdig", og tenke at dette gir muligheter til å "slippe billig unna", uten samme anstrengelser som de trofaste brødrene og søstrene har utholdt. I teorien kan man altså leve som man vil uten å være et Jehovas vitne, og deretter helgardere seg ved å bli et Jehovas vitne om det skulle vise seg at Jehovas vitner hadde rett hele tiden.


Ny forståelse om rapportering av felttjeneste

Jehovas vitner er godt vant til å rapportere aktivitet i felttjenesten gjennom den månedlige felttjenesterapporten. Dette er en ordning som har eksistert i over hundre år, og i praksis har rapporten vært et målebarometer på forkynnernes "åndelighet" og karrieremuligheter i menigheten. Et av argumentene for nødvendigheten med rapportering av timer og litteraturleveranser var blant annet at "Jehova er en ordens Gud" og ønsker god oversikt over forkynnelsesarbeidet i endens tid. Nå er det imidlertid kunngjort på "the annual meeting" i en tale holdt av Samuel Herd at det skal bli slutt på rapportering av timer og leveranser av litteratur. Den månedlige rapporten skal fra nå kun inneholde informasjon om "deltakelse" der forkynnerne skal huke av for om de har hatt en andel i forkynnelsen, uten å angi hvor mye og forkynnerne skal heller ikke rapportere leveranser av litteratur. Det skal rapporteres antall forskjellige bibelstudier forkynneren har ledet den aktuelle måneden. For pionerer og heltidstjenere gjelder egne ordninger.


Kommentar: For de som har vært Jehovas vitner en stund, virker disse endringene nesten utrolige. Er dette begynnelsen på et skifte i Organisasjonen? Myknes det opp for å tiltrekke seg flere medlemmer? Er det betydelige fall i deltakelse på møter og i felttjenesten som gjør at disse grepene tas?


Flere endringer?

Tiden vil vise om dette er starten på et omfattende skifte i Organisasjonen og religionen. Er Organisasjonen i ferd med å endre seg til å bli en ren "TV evangelisk" virksomhet, hvor det er høyt under taket og lav terskel for å bli medlem, og uten de store konsekvensene for enkeltpersoner og familier. Er vi vitne til et historisk fall i Organisasjonen, som tvinger frem grep for å overleve? Flere i eks-jv miljøet spekulerer om andre "tunge" doktriner etterhvert også vil vannes ut, som f.eks. bloddoktrinen og ekskluderingspraksisen. I teorien kan Organisasjonen vokse om den bli mer "mainstream" og mindre ekstrem. Dette kan på sikt gi flere medlemmer og mer penger i kassa, og lederne kan fokusere på produksjon av evangelisering gjennom internett og TV programmer uten å kreve for mye av medlemmene. Det kan være vanskelig å forstå hensikten med et "domsbudskap" i forkynnelsen (som nevnt tidligere), spesielt dersom det er en sakte oppmykning på gang. Tiden vil vise hvordan dette utvikler seg.


1 Comment


Carl Andersen
Carl Andersen
Oct 09, 2023

Det var en interessant forandring fra Selskapet Vakttårnet som også vil forandre "Verdens-rapporten". Men selvfølgelig har dette gitt forkynneren større frihet i og med at de eldste ikke lenger kan se timetallet den enkelte forkynner har hver måned.

Lurer på om de eldste også blir fritatt fra den gamle rapportering med antall timer, litteratur-"salg/levering" osv.?

Like
bottom of page