top of page

Antatte nye endringer i 2024

Det VIL kommer flere endringer fra Det Styrende Råd. Bli med på en uhøytidelig reise inn i fremtiden for å se nærmere på endringer som sannsynligvis vil komme.


Men hvorfor kan det komme endringer, spør du kanskje?

La oss starte med en liten parallell. Tenk deg et stort firma med mange ansatte og en ledelse som ser på mønstre og trender i samfunnet for å best mulig møte fremtiden. Enhver bedriftsledelse vil også være oppmerksom på endringer blant de ansatte. For eksempel om mange slutter i bedriften, finner seg nye jobber, går til konkurrentene eller de merker "murring" i rekkene, så kan de iverksette tiltak. Ledelsen er avhengige av de ansatte for å få hjula til å gå rundt, men ser at det er misnøye og manglende motivasjon blant de ansatte. De må være konkurransedyktige for å beholde arbeiderne. Hvordan? Hva kan ledelsen gjøre? Mulige tiltak kan være å tilby frynsegoder til arbeiderne. De kan gjøre det mer attraktivt på arbeidsplassen, tilby gratis kaffe og te, subsidiert lunch eller komme med andre tilbud og interne endringer for å demme opp for flukten. Har det vært strenge interne rutiner, så kan de kanskje se på muligheter for å løsne litt på kravene og imøtekomme de ansatte på ulike måter. Alt for å skape en stabil arbeidsplass og sikre at bedriften kan overleve.


Dette er ikke så ulikt hvordan "konsernet" Selskapet Vakttårnet antagelig tenker. Ledelsen er godt klar over at mange forlater organisasjonen, de "ansatte" begynner å stille spørsmål og de står i en evig kamp mot et økende informasjonssamfunn hvor spesielt den oppvoksende slekt i større grad våger å stille spørsmål og kreve svar på spørsmål som det ikke finnes enkle og logiske svar på fra Selskapets side.


Starten på endringene

Ledelsen (DSR) har allerede begynt med tiltak for å "slakke på kravene", ved å gi brødre og søstre mer "frihet". Det har blitt tillatt med skjegg for brødrene og fravær av krav om dress, skjorte og slips, det har blitt tillatt med bukser på møtene for søstrene, slutt på rapportering av timer for forkynnerne og nye "forståelser" som delvis reduserer noe av den bombastiske stilen de har hatt tidligere. Til og med ekskluderte opplever en ørliten oppmyking ved at det nå er tillatt å si "hei" til dem, om de kommer på et av møtene. Dette er helt sikkert bare begynnelsen. Hva mer vil komme?


Samvittighetssaker?

DSR vil se etter andre elementer (flere eksempler nevnes nedenfor) som de etterhvert vil overlate til det enkelte Jehovas vitne å avgjøre ut fra samvittigheten. De kan fremdeles gi "råd" om hva som egner seg for "sanne kristne", men grunner til ekskludering fra menigheten kommer til å bli endret. Om den enkeltes samvittighet tillater det ene eller det andre, så vil ikke menigheten nødvendigvis iverksette tiltak med dømmende utvalg eller andre sanksjoner, utover det at det vil bli vurdert om man er egnet til å påta seg privilegier i menigheten dersom samvittigheten er litt vel fleksibel. Det er en kjensgjerning at mye av det man i dag risikerer å bli ekskludert for, ikke er omtalt i Bibelen som konkrete synder. Ordet "samvittighetssak" vil derfor i fremtiden sannsynligvis bli avgjørende innenfor visse områder.


Feiring av fødselsdager?

Det kan virke utenkelig at dette kommer til å bli endret på, men sett i lys av hvor dårlige argumenter de har for å forby feiring av fødselsdager - så er det ikke usannsynlig at dette blir endret. I tillegg skaper det utenforskap og problemer for barn i skolen, hvor barna må stå alene i en kamp som stigmatiserer dem og utsetter dem for krav om å forklare logikken i noe som det ikke finnes logikk i. Det er ikke noe konkret forbud mot fødselsdagsfeiring i Bibelen. Jehovas vitner feirer også uten problem andre jubileer som bryllupsdager (med gaver og hylling av personer) og avholder såkalte "baby showers" (med gaver og "hylling" av personer) til ære for mødre som venter barn - selvom Bibelen ikke verken råder eller fraråder dette. Bibelen sier svært lite om hva som er lov og ikke lov når det gjelder hva kristne kan feire eller ikke feire, og det blir meningsløst å tviholde på forbud som ikke lenger gir noen mening eller savner logiske forklaringer. Forbudet mot fødselsdagsfeiringer er et gufs fra "Rutherford-æraen", og modent for revurdering. Endringen vil antagelig handle om at dersom et JV (eller barn av JV) har samvittighet til å være med på å feire en fødselsdag (f.eks. i skoletiden eller på arbeidsplassen), så vil det ikke oppstå problemer for vedkommende i menigheten. Det blir en samvittighetssak.


Forhold mellom voksne mennesker og "moralske spørsmål"?

I dagens JV verden er det krav om anstand, selv når voksne ugifte mennesker blant JV skal på "date". Det er ikke lov blant Jehovas vitner for voksne, ugifte personer å oppholde seg alene i samme rom. Her kan det bli endringer hvor kravet om anstand bortfaller og at voksne personer i et kjærlighetsforhold kan være intime til en viss grad. (For eksempel kyssing, kjærtegn og berøring) Det vil kun komme reaksjoner fra menighetens eldste dersom det blir kjent at paret har et seksuelt forhold som innebærer samleie og at eventuelle "beviser" for dette (graviditet) kan medføre en utvalgssak og eventuelt ekskludering. Det samme gjelder seksuell aktivitet mellom gifte, der begge er samtykkende til visse former for seksuell aktivitet som Selskapet tidligere har hatt sterke meninger om. (f.eks. oral og anal sex) Dette kommer til å bli kategorisert som en samvittighetssak.


Tatoveringer og piercinger?

Det vil være graden av slike innslag av kroppsutsmykking som er avgjørende for om det er "akseptabelt". Diskret bruk av tatoveringer som ikke fremmer ubibelske eller umoralske budskap - eller piercinger som ikke er fremtredende - vil ikke medføre noen reaksjoner fra de eldste, men anses å være en samvittighetssak.


Endring i synet på 1914?

Her er Selskapet Vakttårnet allerede ute på tynn is, og må begynne å bli ganske desperate etter å ha malt seg selv inn i et hjørne. Hva kan de gjøre? Læren om 1914 er å inngripende, at mange husker dette årstallet omtrent bedre enn sitt eget fødselsår. Det er liksom fundamentet i læren. Det er mange som er uenige med Selskapet om utregningen av tidsperiodene som leder frem til året 1914 som avslutningen på Hedningenes tider. Allerede på 1970 tallet mottok Selskapet en meget grundig redegjørelse for dette av det svenske Jehovas vitnet Carl Olof Jonsson - som senere ble ekskludert for å være uenig med Selskapet. Han ga ut en bok om temaet (The Gentile Times Reconcidered), og førte en saklig, logisk forklaring på hvorfor utregningen er feil og hvorfor året 607 fvt ikke kan brukes som utgangspunkt. Ifølge Raymond Franz i boken "Samvittighetskrise", ble temaet 1914 også diskutert i Det Styrende Råd, fordi det var flere som stilte seg tvilende til årstallet. Jehovas vitner er helt alene i denne verden om å tviholde på år 607 fvt - men hvor lenge skal de holde på med dette "trasset" og innse at de faktisk har tatt feil? Etter min mening så "må" de gjøre noe med dette før eller siden - spørsmålet er bare på hvilken måte, når det skjer og hvordan "nytt lys" vil medføre en logisk forklaring som er akseptabel for Jehova vitner i sin alminnelighet.


Medisinsk bruk av marihuana?

Mange land (og stater i USA) har åpnet opp for bruk av marihuana som "legemiddel" til å kurere og lindre visse sykdommer. Grunnlaget for Selskapet Vakttårnet å nekte Jehovas vitner å bruke marihuana i medisinsk sammenheng finnes i alle fall ikke i Bibelen. Det må sidestilles med andre legemidler som brukes for å lindre smerter og gjøre livet mer levelig for dem som lider av kroniske sykdommer. Dette tror jeg kommer til å komme inn under paraplyen samvittighetssak før eller senere. Det har gått rykter om at også bruk av tobakk vil ende opp med å bli en samvittighetssak, av den enkle grunn at det ikke nevnes noe forbud mot slik bruk i Bibelen. Selskapet vil komme med "sterk fraråding" mot slik bruk, men uten å sette i gang tiltak som fører til ekskludering.


---


Det er ikke meningen i dette innlegget å forsøke meg på profetier om fremtiden, og ingen vet nøyaktig hva slags planer Selskapet Vakttårnet har. Eller vet noen det? All informasjon som er beskrevet i dette innlegget er tuftet på lekkasjer fra en såkalt "whistle blower" høyt oppe i Selskapets hovedkvarter i USA (Warwick).


Hva som er reelt, i hvilken tid endringer vil komme er noe usikkert - men vedkommende som har kommet med informasjonen mener selv at en del av dette vil skje allerede i 2024 og 2025 og bli kunngjort i flere episoder av "Governing Body Updates". Alt handler om å "redde det som reddes" kan, og Selskapet tenker strategisk og langsiktig. De VET at de må foreta seg noe for ikke å miste den oppvoksende generasjon og andre som stiller spørsmål i menighetene verden over - samt møte et økende press fra myndighetene som stiller strengere krav. Derfor vil de komme med "frynsegoder", oppmykninger og tiltak som kan demme opp for flukten og tekkes "de høyere myndigheter",


Vi andre får bare vente og se hva som skjer! :-)

Comments


bottom of page