top of page

Verdensrapportens "andre land"

Opp gjennom årene har JV blitt presentert for en litt udefinert gruppe land, omtalt som "andre land" i verdensrapporten. Dette er land der JV´s arbeid er forbudt og / eller de ikke har noen organisert virksomhet. Har du noen gang tenkt på hvor mange mennesker som bor i disse landet tilsammen? Det er kanskje flere enn du tror!

Artikkelen fortsetter under bildet.

I Vakttårnets budskap høres det ut som om JV er verdensdekkende med virksomhet i "240 land og øysamfunn", slik de beskriver det i sine årsrapporter. JV hevder at de har oppfylt Matt. 24: 14 og har forkynt det gode budskap over hele den bebodde jord og at det i realiteten er "klart" til at Harmageddon kan starte. (Vakttårnet sier selv at Harmageddon er "rett rundt hjørnet" og kan komme når som helst, fordi "profetien" er oppfylt) Men hva er sannheten?

Det er i følge tall fra 2014 hele 33 land hvor det enten ikke finnes JV eller der arbeidet er forbudt. Hvor mange mennesker er det egentlig som aldri får en sjanse til å høre "Det gode budskap"? Først og fremst opererer Selskapet med "Zero countries" og nevner tre slike land. Det er Somalia, Nord Korea og Afganistan. Dette utgjør rundt 65 millioner mennesker. Men det blir verre! De øvrige 30 land (anno 2014) er land hvor det "kan" være JV i en svært begrenset utstrekning, men de jobber i det skjulte og de er veldig få. I tillegg kommer landene der JV er "lov" men forkynnelsesraten er ufattelig høy. I prinsippet så er forkynnelse for massene i slike land omtrent lik null, siden det i noen land er forbundet med stor fare for arrestasjon eller til og med dødsstraff å forkynne. Forkynnelsesraten regnes å være fra rundt 1:30 000 til 1:198 000 per forkynner. (Basert på tall fra 2014) Land som ikke er nevnt på JV´s verdensoversikt er Afganistan, Algerie, Aserbadsjan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Burina Faso, Burma, Kambodsja, Chad, Kina, Elfenbenskysten, Cuba, Djibouti, Øst Timor, Egypt, Eritrea, Etiopia, Indonesia, Iran, Irak, Kuwait, Laos, Libya, Mali, Mongolia, Marokko, Nepal, Niger, Nord Korea, Oman, Pakistan, Quatar, Saudi Arabia, Somalia, Syria, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, Forente Arabiske Emirater, Uzbekistan, Vietnam og muligens noen flere som jeg ikke fikk med i oversikten. For ordens skyld må jeg nevnte at det kan være enkelte av disse landene som har kommet med på JV´s offisielle liste siden 2014. Min oversikt må anses som et anslag siden det kan ha kommet korreksjoner.

Innbyggertallet i de landene der JV ikke har anledning til å forkynne representerer nesten 2 milliarder mennesker. Nesten 30% av jordas befolkning har aldri og vil aldri få høre det "livreddende" budskapet til JV. I tillegg kommer de landene som er nevnt i JV´s oversikt over forkynnelse, men hvor virksomheten er så liten at den foregår stort sett uten sjans for å nå innbyggerne med budskapet. Snakker vi i realiteten om flere milliarder mennesker? JV er i virkeligheten en svært liten religion sett i verdenssammenheng og man kan undre seg på om Jehova ikke bryr seg om de menneskene som bor i de nevnte landene. Det kan være flere milliarder mennesker på jorda som lever når Harmageddon kommer, som aldri har fått sjanse til å høre et ord om Vakttårnets kriterier for å overleve. Hva vil skje med disse menneskene? Ifølge JV er alle som ikke er JV å anse som "onde" eller tilhengere av "falsk religion" og utsiktene i Harmageddon er ikke spesielt lyse siden den offisielle oppfatningen til JV sier at de skal bli drept i Guds krig som et middel til å "rense jorden". Jehova skal ifølge JV stå bak en massakre som kommer til å være unik uansett hva man sammenligner med i historien. Uskyldige mennesker, barn, ungdommer, eldre skal slaktes av den ene grunnen at de ikke har akseptert Vakttårnets tolkninger av Bibelen og underlagt seg Vakttårnets lære. Det spiller ingen rolle om de ikke fikk sjansen til å høre budskapet. JV skal leve i en fremtidig ny verden som er bygget på enorme likhauger, og det kommer ifølge DSR til å ta mange år bare det å kvitte seg med de likene som naturen selv ikke kan ta seg av. (Fugler skal i følge Bibelen spise seg mette på lik, men de vil naturligvis ikke klare å spise alle). JV blir instruert om at denne nye verden er noe som skal skape jubel og lykke, og at Jehova skal prises og tilbes som den allmektige Gud etter dette. Dette er den brutale sannheten om hva Jehovas vitner tror.

bottom of page