top of page

Avvik i oversettelsen


I min tid som svært ivrig forkynner, opplevde jeg noen ganger å bli møtt med påstanden om at "Jehovas vitner har sin egen bibel", altså underforstått "oversatt og tilpasset for å få teologien til å stemme".

Det jeg pleide å svare da, er sikkert det samme som du svarer dersom du får denne påstanden på feltet. Jeg tok i alle fall NWT i kraftig forsvar, og henviste til diverse uttalelser fra "bibeleksperter" som har rost vår oversettelse opp i skyene.

I tillegg overbeviste Selskapet oss om at enkelte skriftsteder "mangler i originaltekstene" og at dette var grunnen til at de ble utelatt fra NWT - noe som skulle gjøre vår oversettelse enda mer nøyaktig og kompromissløs.

Men slik er det altså nødvendigvis ikke. At Selskapet har "modifisert" enkelte deler av NWT for å få den til å "stemme" er hevet over enhver tvil.

Et eksempel er Johannes kapittel 1, der det skrives om "Ordet". For å underbygge sin egen teologi om at "ordet var en gud" og ikke "Gud", støttet Selskapet seg til en oversettelse av Johannes Greber. Han var et katolsk prest som senere ble et "medium" som mottok budskaper fra "den andre siden" og lot dette inspirere seg til å lage sin egen oversettelse av bibelen. Han var det vi kaller en spiritist. Hans oversettelse spilte en sentral rolle for Selskapet da de formet NWT, og det er fremdeles Grebers versjon og tanker som er synlig i NWT. Les gjerne om Greber her. Det er ikke mange blant Jehovas vitner i dag som kjenner til dette, og Selskapet unnlater forståelig nok å nevne det og har ikke lenger noen referanser til "spiritistbibelen". Innholdet i Joh. 1 er forøvrig det samme. Et annet eksempel er Apostlenes gjerninger kapittel 8 og vers 37. Her handler det om det spørsmålet den etiopiske hoffmannen stilte Filip om hva som var nødvendig å gjøre for å bli døpt. Jeg har kopiert begge passasjene fra hhv. NWT og Norsk Bibel.

Som du ser nedenfor så er vers 37 fjernet fra NWT.

Svaret på hvorfor kan kanskje komme frem når vi sammenligner med Norsk Bibel (Jeg har også sjekket den Greske Interlinjære oversettelsen som har med dette verset)

Spør deg selv: Hva kan være en gunn til at skriftstedet er tatt bort? Det Filip skal ha sagt til hoffmannen var jo en veldig enkel fremgangsmåte for å bli døpt, og denne metoden avviker sterkt fra prosedyrene hos Jehovas vitner, hvor du skal svare på en lang rekke spørsmål for å vise at du er "kvalifisert" til å bli døpt. De såkalte dåpsspørsmålene i "Organisertboken" er mange, og danner grunnlaget for hele Selskapets teologi - som dåpskandidaten uten å stille et eneste kritisk spørsmål må akseptere fullt ut.

Dette skjer altså i forkant av selve dåpen, som en slags "eksamen". På selve dåpsdagen skal kandidaten svare høyt og bekreftende på noen spørsmål som stilles, og som definerer hva dåpen innebærer. Disse spørsmålene er annerledes formulert i dag, sammenlignet med da jeg tok dåpen på 80-tallet. Det kommer en egen artikkel om dette senere. Viser også til forumet vårt hvor dette er grundig drøftet.

Det er viktig å vite når det gjelder oversettelser av Bibelen, at det ikke finnes en komplett "original" og at veien til dagens moderne oversettelser er tuftet på avskrifter av avskrifter av avskrifter. Oversetterne har dermed en viss "frihet" til å vurdere enkelte ting, og endre på ordlyden eller andre detaljer for å få teologien til å stemme. Det er fullt mulig og det blir gjort. I Selskapets historie får vi ofte høre forklaringer om "rotord" på Gresk som egentlig har en helt annen betydning og at Selskapets egne greskkyndige er så nøyaktige at de har foretatt dybdeanalyser av ordene for å gi oss den "riktige" forståelsen. Jeg vil oppfordre deg som er Jehovas vitne, dersom du leser dette - at du grundig undersøker din egen religion. Innbyggerne i Berøa ble rost for å "granske skriftene daglig", og det er ikke noe galt i å gjøre det. Jeg vil også nevne det Selskapet selv sier om at der viktig å "granske sin egen religion". Se på ting i et historisk perspektiv og vurder helheten. Og for all del: Bruk andre kilder enn Selskapets egen litteratur og bibeloversettelser. Ikke for å lete etter feil, men for å få et best mulig perspektiv og en mest mulig riktig forståelse basert på dine egne konklusjoner.

Neste gang du blir møtt med påstanden om at vi har "vår egen bibel" så er det ikke påstanden tatt helt ut av løse luften. Den er oversatt for å passe til det som gjennom tidene har vært Selskapets tolkninger og forståelser, og deler av den er basert på Johannes Grebers oversettelse - og hans inspirasjon som spiritist og medium for å skrive sin oversettelse burde få Jehovas vitner til å grøsse på ryggen.

bottom of page