top of page

Er Bibelen virkelig Guds ord?

Slik lød tittelen på en av bøkene som er gitt ut av Selskapet Vakttårnet.

Mange kristne og naturligvis Jehovas vitner tror at Bibelen er en direkte kommunikasjon fra Gud til mennesker. Men er det slik?

Ikke nødvendigvis, ifølge skribenten Robert L. Johnson. Han skriver i en artikkel publisert på nettstedet Church and State i England:

Bibelen ble ikke gitt til menneskeheten av Gud, og det ble heller ikke diktert til menneskelige "sekretærer" av Gud. Bibelens tilblivelse har ingenting å gjøre med Gud.

Er det en for sterk påstand?

Det som skjedde historisk sett, var at den sammensetningen av Bibelen vi har i dag, ble bestemt til å være "Guds ord" av en gruppe menn i løpet av det 4. århundre. Dette skjedde under ledelse av en ganske desperat romersk keiser, som så seg tvunget til å gjøre det som måtte til for å forene kirke og stat.

Ifølge professor John Crossan ved DePaul-universitetet behøvde den romerske keiser Konstantin den store (år 274-337), som var den første romerske keiseren som konverterte til kristendommen, en enkel kanon som de kristne lederne ville bli enige om - for å hjelpe ham til å forene restene av det romerske riket.

Inntil denne tiden kunne de forskjellige kristne ledere ikke bestemme hvilke bøker som skulle betraktes som "hellige" og dermed "Guds ord" og hvilke som ville bli utelukket og ikke betraktet som verdige til å bli en del av Bibelen.

Keiser Konstantin, som var romersk keiser fra år 306 etter Kristus til sin død i år 337, brukte det som motiverer mange til handling - penger!

Han tilbød de forskjellige kirkeledere den summen som skulle til for å bli enige om en sammensetning av Bibelen som ville bli brukt av alle kristne og anerkjent som "Guds ord". Kirkens ledere samlet seg på det såkalte kirkemøtet i Nikea og praktisk talt stemte frem Guds ord til den eksistensen det har i dag. Kirkens ledere fullførte riktignok ikke helt med å redigere de "hellige" skrifter på dette tidspunktet. Deler kom senere.

"Redaktøren" var i virkeligheten en hedensk keiser i romerriket.

Ut i fra den informasjonen vi har, kan vi komme med følgende påstand og enkelt argumentere for at den første kristne bibel ble bestilt, betalt, inspisert og godkjent av keiser Konstantin til bruk i kirken. Det ser ut som om at etter at det økonomiske elementet var ordnet, så var kirkens fedre i stand til å overvinne sine uenigheter og endelig bli enige om hvilke "hellige" bøker som skulle bli en del av Bibelen og hvilke som ikke skulle bli en del av den. Konstantin bestilte og finansierte 50 pergamentkopier av de nye "hellige skrifter."

Når vi i tillegg vet at svært mange av Det Gamle Testamentes historier (Adam og Eva, Noa, Moses, arken osv) finnes i mer komplekse versjoner som f.eks. i Gilgamesh-eposet. Historien om Gilgamesj var opprinnelig muntlige fortellinger som oppsto på samme tid som verdens første skriftspråk, kileskriften, ble til omkring år 3400 f.Kr i Mesopotamia. Men allikevel ble ikke historien om Gilgamesj nedskrevet før rundt 1800 f.Kr., noe som gjorde at Gilgamesj-eposet ble det første nedskrevne skjønnlitterære verket i historien.

Dette eposet er eldre enn Bibelen, og når en leser - selv overfladisk - så ser en at likhetene i historiene er slående. Kan det være slik at det som er nedskrevet og som ble en del av Bibelen, er "inspirert" av mye eldre myter og historier? Historier som ble til etter muntlige overleveringer og over tid ble formet som et trossystem for jødene? Se også "Hammurabis lover", som sannsynligvis tjente som "inspirasjon" og grunnlag for Moseloven. Jehova, eller Javhe (JHVH) i Det Gamle Testamentet, skal ha snakket til Moses og gitt seg til kjenne som JHVH, eller Javhe. På det tidspunktet hadde Moses levd i rundt 40 år sammen med et stammefolk i ørkenen, som tilba sine guder. Han giftet seg med Zippora, som var datter av presten Jethro. Det er naturlig å spørre seg: Ble Moses "inspirert" av den religiøse påvirkningen han fikk som familiemedlem og svigersønn til Jethro? Var JHVH i virkeligheten "Stormens Gud" eller "Tordenguden" som åpenbarte seg for Moses i flammer, tydelig inspirert av ørkenreligionene?

Jødenes gud, JHVH, eller Jehova som han bli kalt av Jehovas vitner i dag, var en krigsgud, en stammegud.

Gud, i jødenes trossystem ble kalt Elohim, El, El Sjaddai, Adonai, El Elyon og Avinu.

Jehovas egenskaper, slik vi blir kjent med i Det Gamle Testamente, er urovekkende. Han var en Gud som godkjent og beordret drap av små barn, etnisk rensing, han anerkjente slaveri og leser man GT med omhu så fremstilles han som en hissig, sint og svært harm Gud som straffet mennesker på de grusomste måter.

Å tenke seg han som en "forfatter" som har inspirert mennesker til å skrive ned "bruksanvisningen" til liv og lære, det blir etter manges mening ganske absurd og groteskt. Jeg oppfordrer deg som leser, til å gå dypere inn i dette og undersøke historien, gamle eposer og ting som er skrevet ned før Bibelens skrifter ble til så vil du se at det hele er basert på det vi kaller myter. Det er ingenting som tyder på at de "hellige skriftene" har blitt forfattet av Gud, uansett hvem som hevder det eller påstår det.


bottom of page