Er Bibelen virkelig Guds ord?


Slik lød tittelen på en av bøkene som er gitt ut av Selskapet Vakttårnet.

Mange kristne og naturligvis Jehovas vitner tror at Bibelen er en direkte kommunikasjon fra Gud til mennesker. Men er det slik?

Ikke nødvendigvis, ifølge skribenten Robert L. Johnson. Han skriver i en artikkel publisert på nettstedet Church and State i England:

Bibelen ble ikke gitt til menneskeheten av Gud, og det ble heller ikke diktert til menneskelige "sekretærer" av Gud. Bibelens tilblivelse har ingenting å gjøre med Gud.

Er det en for sterk påstand?

Det som skjedde historisk sett, var at den sammensetningen av Bibelen vi har i dag, ble bestemt til å være "Guds ord" av en gruppe menn i løpet av det 4. århundre. Dette skjedde under ledelse av en ganske desperat romersk keiser, som så seg tvunget til å gjøre det som måtte til for å forene kirke og stat.

Ifølge professor John Crossan ved DePaul-universitetet behøvde den romerske keiser Konstantin den store (år 274-337), som var den første romerske keiseren som konverterte til kristendommen, en enkel kanon som de kristne lederne ville bli enige om - for å hjelpe ham til å forene restene av det romerske riket.

Inntil denne tiden kunne de forskjellige kristne ledere ikke bestemme hvilke bøker som skulle betraktes som "hellige" og dermed "Guds ord" og hvilke som ville bli utelukket og ikke betraktet som verdige til å bli en del av Bibelen.

Keiser Konstantin, som var romersk keiser fra år 306 etter Kristus til sin død i år 337, brukte det som motiverer mange til handling - penger!

Han tilbød de forskjellige kirkeledere den summen som skulle til for å bli enige om en sammensetning av Bibelen som ville bli brukt av alle kristne og anerkjent som "Guds ord". Kirkens ledere samlet seg på det såkalte kirkemøtet i Nikea og praktisk talt stemte frem Guds ord til den eksistensen det har i dag. Kirkens ledere fullførte riktignok ikke helt med å redigere de "hellige" skrifter på dette tidspunktet. Deler kom senere.

"Redaktøren" var i virkeligheten en hedensk keiser i romerriket.