top of page

Jehovas vitner i Romania

To eller flere religioner med samme navn i ett land?

Ja, det er faktisk tilfelle. I Romania finnes det minst et trossamfunn i tillegg til JW.org som kaller seg Jehovas vitner. De er aktive i Romania, Ukraina, Moldova, Ungarn, Spania, Italia og Tyskland. De forkynner om Jehova, synger om Jehovas og alt dreier seg om Jehova. De feirer minnehøytiden og studerer Bibelen. Det er dog en vesentlig forskjell på denne organisasjonen og Jehovas vitner slik vi kjenner dem fra USA. Den europeiske foreningen anerkjenner ikke Det Styrende Råd, og anser DSR for å være frafalne fra den sanne tro.


I september 2015 henvendte vi oss til foreningen i Romania for å høre hva de selv sier, og fikk dette svaret på e-post: The International Association Jehovah's Witnesses.


We are a group of few thousands of members from Romania, Ukraine, Moldavia, Hungary, Spain, Italy, Germany. As remnant of Christ Brothers did, we did the same. We are devoted to serve to Jehovah God and to listen to his Word. Our purpose and service is to publish the Gospel of God's Kingdom as Jesus said: "And this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a testimony unto all the nations; and then shall the end come." (Mathew 24:14). As a legal Association, "The International Association Jehovah's Witnesses", we have a legal status that allow us to do this work by legal terms of our country. We study all Watchtower publications until 1962. We are different from present Brooklyn Watchtower Society from many points of view and we are not a part of it. We disagree many of their teachings that are not leaded by Jehovah's God Spirit.We are glad that are still people in this world that search the truth and want to worship to Jehovah, the Almighty God from this Universe. Until now we had no contact with anyone from the Nordic countries.

De er altså virksomme i flere europeiske land, men har sitt hovedsete i Romania. Som det fremgår av det de skriver, så tar de sterk avstand fra Selskapet Vakttårnet anno vår tid, men holder seg til Vakttårnets litteratur frem til 1962. Mye av dette skyldes en uenighet om "forståelsen" rundt begrepet "høyere myndigheter". Det blir ofte sagt at Jehovas vitner (under ledelse av Det Styrende Råd) er de eneste som bruker Jehovas navn og dermed er dette av bevisene på at de har "Sannheten". Selskapet Vakttårnet / DSR nevner ikke foreningen i Romania i det hele tatt, og de ønsker naturligvis ikke noe fokus på andre enn seg selv.

Som det fremgår på bilder på nettsiden og diverse videoer som ligger på youtube, så er de langt mer ydmyke i klesstilen og fremtoningen enn det som er vanlig blant brødre og søstre i JW.org. Mange av sangene de synger er fra de gamle sangbøkene som Jehovas vitner i Norge brukte på 1960 tallet. Se gjerne nettsiden deres her: http://www.kingdomherald.org Og de er på Facebook: https://m.facebook.com/Jehovahs-Witnesses-International-Association-102756665157844/


Vakker musikk med eget kvinnekor sørger for teokratisk underholdning på stevnene


Konklusjon: Jehovas vitner under ledelse av Selskapet Vakttårnet og Det Styrende Råd, er ikke alene om å bruke Jehova som Guds navn. Det finnes flere grupperinger som følger samme oppskrift og som hevder de alene har Sannheten.

bottom of page