Hvem var Joseph Rutherford?

Bli bedre kjent med mannen som grunnla Jehovas vitner i 1931, tuftet på levningene og litteraturen etter Charles Taze Russell.

En svært utbredt oppfatning er at det var Russell som "grunnla" religionen vi i dag kjenner som Jehovas vitner. Dette er i beste fall veldig unyansert og på grensen til å være helt feil. Mannen bak Jehovas vitner slik vi kjenner dem i dag er her han du ser på bildet under, Judge Rutherford.

Rutherford overtok som president i Watchtower Bible and Tract Society kort tid etter Russels død. Med dette fulgte bl.a. rettighetene til å utgi bladet Vakttårnet.

Fakta om Rutherford kan man trygt si "dysses ned" av Selskapet i dag, og det er heller ikke nevneverdig fokus på bøkene som han utgav i sin tid som president for Selskapet. Man blir ikke spesielt overrasket over dette.

Det å skille klinten fra hveten i alt som har skjedd, hvem som grunnla hva og når - samt hva som egentlig ble startet opp og videreført er en svært krevende øvelse å sette seg inn i. Vi skal forsøke å gi et noenlunde klart bilde av dette samtidig som vi forteller deg historien om Rutherford. Sånn i korte trekk.

Judge Rutherford

Rutherford var utdannet innen jus, og jobbet i en periode for påtalemyndighetene. Senere fikk han et kort opphold i Eighth Judicial Circuit Court of Missouri som vikar når dommeren ikke kunne møte selv. Etter dette tok han tilnavnet Judge Rutherford. Sansen for det gode liv Bildilla hadde han kanskje - for han gikk til anskaffelse av ikke mindre enn to veldig spesielle biler på den tiden. Cadillac V-16. Dette var bilen for spesielt interesserte. Bilen var ekstremt dyr i 1930 tallets USA. Mens en vanlig personbil kunne koste rundt 600 dollar, så kostet Cadillac V-16 ifølge kilder, fra 6000-9000 dollar. Det var en 16 sylindret bil, og de få som eide en slik var celebriteter i øverste klasse, blant annet Al Capone og Marlene Dietrich. De fleste eide en av dem. Rutherford ønsket seg to, og det fikk han. En Fisher Fleetwood Coupe utgave og en convertible. Bilene sies å ha vært gitt i gave av velstående JV medlemmer og representanter for Selskapet har hevdet at bilene ikke kostet dem en cent. Fyrstenes hus - Beth Sarim På slutten av 1920 tallet ble det bygget et hus i San Diego, California som Rutherford ga navnet "Beth Sarim". Huset lå i No 4440 Braeburn Road, ble bygget i 1929 og var tiltenkt bibelske personligheter som skulle få en oppstandelse før Harmageddon. Det var anslått at det ville bli mye arbeid for disse etter at de fikk en oppstandelse, og dette arbeidet skulle administreres fra Beth-sarim. Det var ti rom i huset, og det var bygget i spansk stil. Ettersom det ikke ble noen oppstandelse av de bibelske trosheltene slik forutsagt, så ble huset brukt som bolig av JF Rutherford selv fra rundt 1930.

En "ny" religion? Går vi i dybden i religionen og sammenligner Rutherford med Russell, så vil vi oppdage at Rutherford var en mann som hadde sansen for endringer. Mens Bibelstudentene og en del andre avgreininger etter Russel holdt på med sitt, holdt Rutherford på med å skrive bøker og skape fundamentet i det som vi i dag kjenner som Jehovas vitner. Han avskaffet fødselsdagsfering, julefeiring, i en periode fjernet han sang fra møtene, han innførte en mer forretningsmessig profil (menn skulle kle se i dress og slips på møtene), han førte et felttog mot religion under fordraget "Religion - a snare and a racket", han hadde sansen for "det gode liv" og tilbrakte mye tid i fine omgivelser i Beth Sarim, kjørte flotte biler, skaffet alkohol under forbudstiden - og levde i grunnen svært godt, mens resten av amerikanerne led under "depresjonstiden". Litteratur og lære Rutherford var opptatt av at trosheltene skulle bli godt mottatt i oppstandelsen, og dette var en av grunnene til at Beth Sarim ble bygget. De nyoppstandne gammeltestamentlige heltene skulle ha et greit sted å bo. Nå vet vi jo at det ikke ble noen oppstandelse på det tidspunktet, så etter hver