top of page

Hvem var Joseph Rutherford?

Bli bedre kjent med mannen som grunnla Jehovas vitner i 1931, tuftet på levningene og litteraturen etter Charles Taze Russell.

En svært utbredt oppfatning er at det var Russell som "grunnla" religionen vi i dag kjenner som Jehovas vitner. Dette er i beste fall veldig unyansert og på grensen til å være helt feil. Mannen bak Jehovas vitner slik vi kjenner dem i dag er her han du ser på bildet under, Judge Rutherford.

Rutherford overtok som president i Watchtower Bible and Tract Society kort tid etter Russels død. Med dette fulgte bl.a. rettighetene til å utgi bladet Vakttårnet.

Fakta om Rutherford kan man trygt si "dysses ned" av Selskapet i dag, og det er heller ikke nevneverdig fokus på bøkene som han utgav i sin tid som president for Selskapet. Man blir ikke spesielt overrasket over dette.

Det å skille klinten fra hveten i alt som har skjedd, hvem som grunnla hva og når - samt hva som egentlig ble startet opp og videreført er en svært krevende øvelse å sette seg inn i. Vi skal forsøke å gi et noenlunde klart bilde av dette samtidig som vi forteller deg historien om Rutherford. Sånn i korte trekk.

Judge Rutherford

Rutherford var utdannet innen jus, og jobbet i en periode for påtalemyndighetene. Senere fikk han et kort opphold i Eighth Judicial Circuit Court of Missouri som vikar når dommeren ikke kunne møte selv. Etter dette tok han tilnavnet Judge Rutherford. Sansen for det gode liv Bildilla hadde han kanskje - for han gikk til anskaffelse av ikke mindre enn to veldig spesielle biler på den tiden. Cadillac V-16. Dette var bilen for spesielt interesserte. Bilen var ekstremt dyr i 1930 tallets USA. Mens en vanlig personbil kunne koste rundt 600 dollar, så kostet Cadillac V-16 ifølge kilder, fra 6000-9000 dollar. Det var en 16 sylindret bil, og de få som eide en slik var celebriteter i øverste klasse, blant annet Al Capone og Marlene Dietrich. De fleste eide en av dem. Rutherford ønsket seg to, og det fikk han. En Fisher Fleetwood Coupe utgave og en convertible. Bilene sies å ha vært gitt i gave av velstående JV medlemmer og representanter for Selskapet har hevdet at bilene ikke kostet dem en cent. Fyrstenes hus - Beth Sarim På slutten av 1920 tallet ble det bygget et hus i San Diego, California som Rutherford ga navnet "Beth Sarim". Huset lå i No 4440 Braeburn Road, ble bygget i 1929 og var tiltenkt bibelske personligheter som skulle få en oppstandelse før Harmageddon. Det var anslått at det ville bli mye arbeid for disse etter at de fikk en oppstandelse, og dette arbeidet skulle administreres fra Beth-sarim. Det var ti rom i huset, og det var bygget i spansk stil. Ettersom det ikke ble noen oppstandelse av de bibelske trosheltene slik forutsagt, så ble huset brukt som bolig av JF Rutherford selv fra rundt 1930.

En "ny" religion? Går vi i dybden i religionen og sammenligner Rutherford med Russell, så vil vi oppdage at Rutherford var en mann som hadde sansen for endringer. Mens Bibelstudentene og en del andre avgreininger etter Russel holdt på med sitt, holdt Rutherford på med å skrive bøker og skape fundamentet i det som vi i dag kjenner som Jehovas vitner. Han avskaffet fødselsdagsfering, julefeiring, i en periode fjernet han sang fra møtene, han innførte en mer forretningsmessig profil (menn skulle kle se i dress og slips på møtene), han førte et felttog mot religion under fordraget "Religion - a snare and a racket", han hadde sansen for "det gode liv" og tilbrakte mye tid i fine omgivelser i Beth Sarim, kjørte flotte biler, skaffet alkohol under forbudstiden - og levde i grunnen svært godt, mens resten av amerikanerne led under "depresjonstiden". Litteratur og lære Rutherford var opptatt av at trosheltene skulle bli godt mottatt i oppstandelsen, og dette var en av grunnene til at Beth Sarim ble bygget. De nyoppstandne gammeltestamentlige heltene skulle ha et greit sted å bo. Nå vet vi jo at det ikke ble noen oppstandelse på det tidspunktet, så etter hvert flyttet Rutherford til huset selv og bodde der i perioder og stadig oftere frem til sin død i 1942. Han skrev bøker, og dette fremstår i dag som det rene nonsens om man sammenligner med nåtidens versjon av Jehovas vitner. Bøkene er, for å si det mildt, ikke lenger en del av "pensumet" til Jehovas vitner og anses vel i beste fall å være kuriositeter. Det er også skrevet betydelig mengde med artikler om Rutherfords litteratur på vårt forum. Enkelte av utgivelsene og uttalelsene er så merkelige at det er nesten ikke til å forstå, men det er grundig dokumentert med henvisning til den aktuelle litteraturen.

Alkoholproblemer Samtlige kilder som omtaler Rutherford bekrefter at det var "et betydelig konsum" og en "forherligelse av alkohol" fra Rutherfords side. Mye av dette konsumet forgikk i den såkalte forbudstiden, så man kan undre seg hvordan alkoholen ble tilveiebrakt. Forvalter av Sannheten? Ser vi på Rutherfords virke totalt sett og måten han med sine personlige meninger og holdninger formet Organisasjonen, så vil det kreve godvilje å tenke seg at denne mannen forvaltet Sannheten og var Jehovas talerør til menneskene på jorden. Det er fascinerende mengder med litteratur - både som Rutherford skrev - men også litteratur som handler om ham. Det anbefales å sjekke de kildene som denne artikkelen er basert på, og da kan man gjøre seg opp en ærlig mening om man kan tro på at Rutherford videreførte "Den sanne religion". Det er naturligvis ufattelig mye mer å si om Rutherford, og vi oppfordrer deg som tror fullt og fast på "Sannheten" om å undersøke detaljer rundt denne spesielle mannen og se hva slags konklusjon du kommer frem til. Russels organisasjon - fremdeles aktiv Det kan komme som en overraskelse, men det er et faktum at Russels organisasjon aldri ble nedlagt. International Bible Students er fremdeles aktive, og du kan besøke nettsiden deres her: http://www.internationalbiblestudents.com/​ Kilder om Rutherford: https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Franklin_Rutherford https://en.wikipedia.org/wiki/Beth_Sarim http://pastorrussell.blogspot.no/2009/09/j-f-rutherford.html


bottom of page