top of page

Vannflommen og Noas ark

Fakta eller fabel?

For mer informasjon om sannsynligheten for vannflommen anbefales åtte videoer som er laget av Aron Ra. Du finner videoene knyttet til nedenstående youtubevideo. Her vises hvordan zoologi beviser at en flom ikke kan ha vært virkelig.

Jehovas vitners lære inkluderer troen på at alle hendelser som er beskrevet i Bibelen er bokstavelige og har skjedd i virkeligheten. Historien om Noa er ikke noe unntak.

Det er imidlertid overveldende beviser og argumenter som taler for at dette ikke kan ha skjedd i det omfanget som Bibelen beskriver. Antropologi, zoologi, dendrologi, arkeologi og andre vitenskapelige metoder viser tydelig at Bibelens historie ikke stemmer.

Tenk på følgende:

Historien om en mann som redder familien sin i en egenbygget båt finnes i skrifter som er mye eldre enn Bibelen. Gilgamesj eposet er et eksempel. Disse historiene anses som fabler og eventyr. Men det gjør ikke Bibelens "kopi" av samme historiene.

Dyrene i arken kunne ikke ha oppholdt seg innendørs i et år med tanke på ventilasjon, avføring, lagringsplass til for og så videre. Hva skulle rovdyrene spise? Drikke? Tigre, løver, hyener, ulver, bjørner og andre kjøttetere? Elefanter, kyr, zebraer, gnuer, hester?

Og hva skulle de spise da de kom ut av arken etter så lang tid, på en jord som hadde ligget dypt under saltvann / brakkvann. Hvorfor ødela Noa verdifullt genmateriale da han ofret en mengde dyr til Jehova etter at de kom ut av arken?

Hva med dyr som kun finnes på enkelte kontinenter? Kenguruer, koalabjørner og andre svært sjeldne arter som finnes på enkelte øyer i Stillehavet? Hva med insekter? Mygg, flått, fluer, silkeormer og lignende? Hvorfor skulle man ta med et par skadedyr som flått for å la dette lille dyret overleve vannflommen? Hvordan samler man inn innsekter i hann og hun, for videre formering? Hva med amfibiedyr som er avhengige av vann, men ikke ville overlevd i saltvann i et år? Hva med dyr fra kaldere områder? Isbjørn? Pingviner? Hvis Jehova ville "rense jorden" - hvorfor måtte alt dyreliv drepes? Ondskapen som han beskuet på jorden var jo knyttet til mennesker, ikke til dyr. Det man kan undre seg på er hvorfor ikke Selskapet Vakttårnet søker etter faktabaserte sannheter som finnes i overveldende mengde når det gjelder sannsynligheten for at det skal ha funnet sted en vannflom? Hvorfor ikke bruke lett tilgjengelig vitenskap for å forklare sine medlemmer sannheten?

bottom of page