top of page

Erstatningssaker

Saker som har fått stor internasjonal oppmerksomhet

Selskapet Vakttårnet har blitt dømt til å betale millioner av dollar til overgrepsofre!​

Dette handler om organisasjonens manglende vilje til å ta overgrepsofre på alvor, og at menigheten krever to vitner dersom en person blir anklaget for å ha begått seksuelle overgrep mot barn.

En av de mest omtalte sakene er rettsaken mellom Candace Conti og Jonathan Kendrick, en rettssak der Conti saksøkte Selskapet Vakttårnet og menigheten for at de "beskyttet" overgriperen. Saken resulterte med at Selskapet tapte saken (selv om de var sikre på å vinne) og ble dømt til å betale en av de største erstatningssummene i historien for slike overgrep. Vi anbefaler å lese om saken her.

Det har vært rettshøringer i USA, Australia og i England. Denne informasjonen er i stor grad ukjent for Jehovas vitner, og Selskapet fortelle ingenting om dette til sine medlemmer. Om Jehovas vitner hadde fått vite at deres frivillige bidrag går til å betale erstatningssaker i uttallige rettsaker der Jehovas vitner blir anklaget og funnet skyldige i seksuelle overgrep, så er det kanskje grunn til å tro at pengestrømmen hadde stoppet litt opp.

Dokumentaren vi viser til nedenfor er grundig og seriøs, og viser med all tydelighet hvilket syn Jehovas vitners organisasjon har på seksuelt misbruk av barn og hvordan hensynet til overgriperen kommer foran. Videoen er produsert av kanadisk TV.

Det er redselsfullt for et overgrepsoffer ikke å bli trodd. Selskapet ser ikke ut til å ville endre på sin poliicy og de står overfor stadig flere rettssaker.

bottom of page