top of page

Godkjent av Jesus i 1919?

Jehovas vitner tror at Jesus godkjente Selskapet Vakttårnet som sin jordiske representant rundt 1919.

Dette var på en tid da Selskapets lære stod i sterk kontrast til nåtidens lære. Russells litteratur var for eksempel svært opptatt av å bevise at en av pyramidene i Egypt var "Guds steinvitne" og hadde i et av bindene "Studier i skriften" en detaljert skisse av hvordan dette pekte frem til Guds rike.Russell brukte flere symboler på den tiden som kan knyttes til hans store interesse for egyptologi. Flere av symbolene som ble brukt i litteraturen haddde også tilknytning til frimurerne. Det er no tvil om Russell selv var frimurer, men Conley (den første presidenten) skal ha vært det.

Denne teorien og andre elementer som var knyttet til egyptologi forsvant gradvis etter at Rutherford overtok som president i Selskapet. Det er ikke dermed sagt at "raritetene" i læren forsvant - de endret bare stil og under Rutherfords styre dukket det opp enda verre ting. Mer om Rutherford omtales i en annen artikkel. Det skjedde en del merkelige ting i forbindelse med at Rutherford overtok som president og det ble mye stridigheter blant medlemmene på den tiden. Det er ingen overdrivelse å si at Rutherford på mange måter startet en ny retning, og skapte sin egen versjon av det Conley og Russell hadde påbegynt. Senere kalte han dette for "Jehovas vitner". (1931)

Etter Russells død i 1916 overtok Rutherford aksjene i Selskapet. Dette var det mange som var uenig i og det oppstod betydelige splittelser.

Russells bevegelse er fremdeles aktive

Det mange Jehovas vitner ikke vet i dag, er at International Bible Students fortsatte sin virksomhet og fremdeles er aktive. De har et eget nettsted og det kan du se her.

Selv om Rutherford overtok rettigheter til å drive selve bokforlaget videre, så var det på grunn av interne stridigheter flere av Russells tilhengere som valgte å holde seg til det gamle. Flere av Russells litteratur er fremdeles tilgjengelig, men knyttes i dag ikke til Jehovas vitner som på sett og vis utelukkende må kalles Rutherfords idé.

Det er svært få av dagens Jehovas vitner som kjenner til denne delen av historien, og det er kanskje ikke så rart at Selskapet selv ikke fokuserer så mye på dette i vår tid. Enda rarere virker det når en del av historien sier at Jesus inspiserte datidens religionssamfunn, og av alle på jorden valgt han seg ut nettopp Selskapet som sin representant og "kanal for meddelelse".

Det var en lang rekke høyst merkverdige innfall Russell og Rutherford fant på i den tiden, og den versjon av Jehovas vitners tro er nesten ikke til å kjenne igjen om man sammenligner med dagens utgave. Det var også en god del forutsigelser på den tiden som vi i ettertid ser slo kraftig feil, men dette blir belyst i en annen artikkel.

Spørsmålet man må stille seg er: Hvordan kunne Jesus godkjenne en organisasjon som åpenbart hadde så mange elementer av hedenskap og "falsk religion" i seg? #russell #rutherford #selskapet

bottom of page