top of page

Inkognito Norge leverer informasjon knyttet til Jehovas vitner og Selskapet Vakttårnet. Vårt mål er å drøfte ulike sider av trossamfunnet og bidra til at det stilles kritiske spørsmål til trossamfunnet og organisasjonen.

Vi retter kritikk mot ledelsen i Jehovas vitner som i 2023 består av ti menn (kjent som "Det Styrende Råd") og deler av Jehovas vitners tro og praksis. Vi ønsker ikke å kritisere Jehovas vitner som enkelpertsoner, men oppfordrer alle Jehovas vitner til å granske sin egen religion og la seg lede av sin samvittighet og ikke bli ledet av mennesker. 

bottom of page