Inkognito leverer informasjon knyttet til alt som har med Jehovas vitner og Selskapet Vakttårnet å gjøre. Vårt mål er å drøfte ulike sider av trossamfunnet og bidra til at det finnes en åpen debatt og stilles kritiske spørsmål til trossamfunnet og organisasjonen.