De vanskelige spørsmålene!

Deler av Jehovas vitners lære vekker uro, sinne og frustrasjon

Utstøtelser, nekt av bruk av blod til livreddende medisinsk behandling, krav om to vitner i mistanke om overgrepssaker, utfrysning av egne barn, nytt lys om mulige tidspunkter for Harmageddon og lignende er kontroversielle tema som er vanskelig å forstå for dem som ikke er medlemmer. Det er også vanskelig å forstå for stadig flere medlemmer!

Det er den til enhver tid gjeldende "forståelse" som Det Styrende Råd kommer med som er toneangivende for hva det enkelte medlem skal tro og mene.

Begrepet "nytt lys" brukes for å forklare eller bortforklare eventuelle endringer av det som omtales som "Sannheten".

Jehovas vitner tror at Det styrende råd i USA er "Guds kanal for meddelelse" og at det å kritisere dem eller organisasjonen er det samme som å kritisere Jehova Gud.

Det vil også medføre reaksjoner fra menighetens eldste dersom et medlem stiller kritiske spørsmål eller uttaler seg negativt om ledelsen. I verste fall kan det føre til utestengelse fra menigheten, med påfølgende utfrysning fra familie og venner - uten tidsbegrensning.

 

Selskapet Vakttårnets ledelse ønsker kort og godt ikke kritikk eller motsigelser. De bruker frykt og press for å hindra at medlemmer våger å stille spørsmål eller å kritisere læren. 

Mange medlemmer, også eldstebrødre, tviler og er uenige med Det styrende råd. På grunn av faren for å bli utstøtt så velger de imidlertid å stilltiende godta Selskapets forståelse og velger heller å være alene med sine tanker og sin tvil. Man har mer å tape enn å vinne. 

Sjekk bloggen for oppdaterte artikler og ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer til ting vi skriver.