top of page

"Vi skal alle bli brødre"

I den nye verden, altså. Jehovas vitner har opp gjennom årene hatt en del forklaringer på hvordan livet i den nye verden skal bli. Et gjentagende tema er hva som skal skje når jordens befolkning en dag bli "fylt" og alle har oppnådd ideal alder på 30 år og forplantningsevnen etter all sannsynlighet vil opphøre. En verden befolket av (høyst sannsynlig) aseksuelle brødre er i følge Jehovas vitners litteratur et mulig utfall. Ingen søstre! Kun brødre som lever sammen i fred, og nyter livet sammen. I all evighet.


"The Golden Age" 2. april 1930, på side 446, kommer med følgende logiske forklaring i posten "Bible Questions and Answers".

Spørsmålet som stilles, fritt oversatt, er: "Vil mann og kone leve sammen etter at oppstandelsen er fullført, hvis begge lever etter Guds normer?"

Svaret, like fritt oversatt, er: "Bibelen avslører ikke hvordan forholdet mellom mann og kvinne vil bli etter at oppstandelsen er ferdig. Det eneste vi vet er at det ikke kommer barn til verden i løpet av de siste hundre år av tusenårsriket, og heller ikke noen født etter dette fordi menn og kvinner ikke får barn etter at de er hundre år i alder. Om kjønnsidentiteten vil bli uforandret vet vi ikke. Det har vært noen kjente dokumenterte tilfeller av kvinner som har blitt forvandlet til menn, og det er mulig at en slik forandring vil bli vanlig og at vi alle skal bli brødre sammen." Bladet opplyser dessverre ikke hva de mener med "kjente tilfeller av kvinner som blir forandret til menn", men holder det som sannsynlig at dette kan skje en gang i fremtiden, i den nye verden. Tenk det da! Bare brødre! Ingen søstre? Blir det fotball, fisketurer og ølbrygging for alle gutta? Ingen sure kjerringer med PMS og innvendinger om hva vi tilbringer tiden til i paradiset? Bare "gutta på tur", og best friends forever? Det som er sitert ovenfor har aldri blitt dementert eller korrigert, men av muligens forståelige årsaker så har det heller ikke blitt promotert i stor grad. Men er det slik organisasjonen ser for seg at det skal bli? Er dette teknisk sett fremdeles en offisiell lære? Det er svært få Jehovas vitner igjen i denne verden som husker hva som ble skrevet i "The Golden Age" i 1930. Dagens Jehovas vitner bruker heller ikke nevneverdig mye tid og krefter på å undersøke hva som har vært organisasjonens offisielle lære gjennom tidene. Lyset har jo som kjent blitt klarere, men hva er egentlig sannheten om fremtiden i den nye verden? Takket være digitale arkiver som bekrefter hva organisasjonen har formidlet av kunnskap i tidligere tider, vet vi nå at et høyst sannsynlig fremtidsscenario er at menneskeheten i fremtiden kun vil bestå av brødre, i alderen ganske nøyaktig 30 år. Jada, litteraturen sier litt om fremtidig ideal alder også. Sitatet er fra The Golden Age, 7. november 1923

Fantastisk at den tro og kloke slave gir oss "mat i rette tid" og forsyner oss med næringsrik og fornuftige synspunkter om at vi kan gå fremtiden trygt i møte, men da til syvende og sist som brødre! Kilder: The Golden Age Magazine (fra The Archive.org) The Golden Age ble første gang utgitt av "Bibelstudentene" i 1919 og var forløperen til Våkn opp! som "overtok" i 1946. Alt er beskrevet i litteraturen til organisasjonen "Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania" som ble "godkjent" som "den tro og kloke slave" av Jesus Kristus i 1919 og som fra 1931 under ledelse av "Judge Rutherford" kalte seg Jehovas vitner.

1 Comment


Guest
Feb 07, 2022

Dette er bare fantastisk interessant! Jeg har selv värt et av Jehovas vitner men selvekskluderte meg i 2010 pga uenighet i el med lären. Jeg er på ingen måte mot Jehovas vitner og elsker selvsagt ("selvsagt") mine tidligere brödre og (särlig) söstre. Det har kostet meg blod og tårer, men kjärligheten over vinner alt. Jeg "tror" fremdeles alt, håper alt (og da mener jeg virkelig alt), og kjärligheten vare evig!...

Har man kjärlighetens byggestener i seg, har man det evige liv, også!...

Jeg elsket min bibel i Jehovas vitner, men var ikke spesielt begeistret for new world translation. Makan til teknisk, uinteressant og blokkerende bbeloversettelse! Jeg holdt på si babbeloversettelse..

Jeg måtte ta tak i livet mitt da jeg forl…


Like
bottom of page