top of page

Vi følger nøye med

I disse tider... også kjent som "de siste dager"... følger vi nøye med på hva Selskapet Vakttårnet foretar seg. Noen vil si det blir bare "verre og verre" og at medlemmene av det Styrende Råd blir så selvopptatte at det grenser til galskap. Vi presenterer en serie av videoer som er hentet fra Selskapets nettsider, og vi har funnet noen skatter som er filmet av medlemmer.

Vi har endret litt på profilen og har valgt "Watch the Tower" som en beskrivelse for det vi driver med. Først og fremst ønsker vi å møte de som er Jehovas vitner med informasjon og kunnskapsbasert fakta som i mange tilfeller vil utfordre "Sannheten". Vi tror også det er viktig og skape en plattform for å prate åpent om det Jehovas vitner lærer sett i et historisk perspektiv og ikke frykte det å kritisere Jehovas vitners ledelse. Vi vet at det finnes hundrevis av Jehovas vitner som synes det blir mer og mer vanskelig å fordøye den åndelige føden som serveres fra Det Styrende Råd. Disse åtte menn lokalisert i Warwick, fremstår som selvopptatte og egosentriske mer enn noen gang før. De ser ut til å nyte den makten de utøver, og måten de regelrett blir hyllet og nærmest dyrket i mange steder i verden. Gjennom en uhyrlig ekskluderingspraksis holder Organisasjonen ledet av Det Styrende Råd mennesker i et åndelig fangenskap. Mange Jehovas vitner frykter for å miste familien, sine venner og sitt sosiale nettverk i menigheten. Denne frykten er for mange den drivende motivasjon for å "holde ut i Sannheten".
Comments


bottom of page