top of page

Ti års jubileum

I 2013 visste nesten ingen hvem Mark Stephen Lett, Douglas Mark Sanderson, Geoffrey William Jackson, Anthony Morris III, David Howard Splain, Gerrit Lösh, Samuel Fredrick Herd og Kenneth Eugene Cook var.Så kom TV.JW på banen i 2014 (senere kalt JW Broadcasting) og snudde opp ned på alt. Fra å være en organisasjon som sterkt fordømte "TV evangelister" og persondyrking, var de plutselig blitt TV evangelister selv og ser ut til å nyte persondyrkingen i fulle drag. I organisasjonen, trossamfunnet, der man ikke fulgte "menneskelige ledere", ble menneskelige ledere nærmest over natten personifisert, og etterhvert dyrket som superkjendiser hvor enn de måtte opptre.


Vi føler nesten at vi kjenner dem, på godt og vondt - eller kanskje mest på vondt egentlig... for maken til opptredener vi har vært gjennom disse 10 årene er virkelig "something" for å si det på godt amerikansk.


For en reise disse gutta har tatt oss med på. Ja, ikke bare selve medlemmene, men også de såkalte "Governing Body Helpers" som vi har blitt kjent med.


På begynnelsen av 2023 ble "onkel Tony" (Anthony Morris III) fjernet fra gruppen, og tildelt et hus et annet sted på det amerikanske kontinent - sammen med sin ektefelle. Mer en dette vet vi ikke - men det er ikke til å unngå å legge merke til at samtlige av hans opptredener på TV kanalen er fjernet, og borte for alltid. Ja, eller - ikke for alltid - for mange av hans meritter og ikke minst hans uttalelser om "tight pants" og mulige konsekvenser av ikke å forkynne, er behørig festet til videominner fra mang en trofast motstander. Så lenge YouTube finnes.


I dag teller lederne ni personer, og det har kommet inn "friskt blod" omtrent samtidig som "onkel Tony" forlot skuta. Her finner vi kanskje også forklaringen på de ganske umiddelbare endringer (reformer?) som har blitt kunngjort på nettsiden. Det har ikke vært spart på "nye forståelser" og "justering av troen" etter dette. Spørsmålet er jo bare om vi har sett slutten på reformene, eller om det mer som kommer?


Vi tror det kommer mer! Shunning, 1914, blod og fanatisme må erstattes med menneskelighet, justering av tankegods og årstall, samvittighet (og ønske om å la medlemmer få leve) og rett og slett en mer "menneskelig" religion som ikke berøver menneskers frihet. Eller liv.


Og det bringer tankene inn på temaet; hvor står organisasjonen idag?


Det som er formidlet på JW Broadcasting (og som vi feirer dette jubileum til) er jo temaer som mildt sagt kan få den mest trofaste til å vakle i troen, og flakke med blikket.


Sannsynligvis har Selskapet og Det Styrende Råd "skutt seg selv i foten", og skaffet seg mange såkalte PIMO´er. (Physical in, mentally out). Kanskje ikke en grunn til stor bekymring isolert sett, men pengemessig - hva kan skje? Parallelt med å falle av lasset, vil gleden og ønsket om å støtte trossamfunnet økonomisk, gradvis avta. Dette er organisasjonen og dets ledelse godt klar over, og de begynner å merke at pengestrømmen endres. Eller minskes, for å være mer konkret.


Veksten i dag finner ikke sted i rike land, men i utviklingsland der pengenøden er stor - og informasjonsteknologien begrenset. De kan "fool all the people some time" i disse landene - men før eller siden vil de møte "we can´t fool all the people all the time" også der. Og selv i såkalte "rike" land, så har folk flest mer enn nok å bruke pengene på, i de såkalte "dyrtidene" som flommer over samfunnet. Strømutgifter, renter, drivstoff, matvarepriser og generelt at ALT er blitt dyrere, rammer selvfølgelig også enkeltpersoner og familier som er Jehovas vitner. Mange av dem med et forminsket ønske om å gi sin skjerv til "Rikets vekst".


Selskapet Vakttårnet og dets 9 ledere har et stort problem. Et stort pengeproblem. Hvordan fremtiden til Det Styrende Råd og Selskapet Vakttårnet vil bli, må sees i lys av dette. Og hvert enkelt individ som er Jehovas vitne vil bli lagt under et enormt press når det gjelder økonomi fremover. Det Styrende Råd planlegger enorme utbygginger og investeringer, blant annet i Ramapo filmstudioer - hvor de bygger fasiliteter av Hollywoodske tilstander. Til og med, med et eget hotell for å innkvartere "skuespillerne" som skal yte sin skjerv i de fremtidige "Bibelske dramaene".


Hva gjør de så, når pengesekken til "folk flest" i organisasjonen knipes igjen?


Vi går spennende tider i møte. Eller, i alle fall Det Styrende Råd, går spennende tider i møte.


Men uansett - gratulerer til gjengen i Warwick. Guttene. Dere er flinke. Flinke manipulatorer og businessmen. Dere kommer til å tyne penger ut av medlemmene i religionens og Jehovas navn i mange år enda, og spørsmålet er vel når "the bitter end" kommer og biter dere i baken? Blir det rett etter "den store trengsel", og med mulighet for frelse helt inntil Harmageddon? Vil dere bli frelst, på Jehovas store dag? Mon tro?

Comentarios


bottom of page