top of page

Merkeåret 2023

Året 2023 vil bli stående som et "merkeår" med historiske hendelser, nye forståelser og teokratiske endringer i Jehovas vitners organisasjon. Enkelte av punktene nedenfor er hentet fra "The Annual General Meeting" sent på høsten 2023, og er ikke offisielt gjort kjent blant Jehovas vitner i sin alminnelighet.


Ser vi antydning til en oppmykning og en mindre radikal og steil religion? Er dette de første stegene til at JV blir en "mainstream" religion hvor de mest ekstreme læresetningene erstattes av en mykere linje? Gjøres slike endringer for å minimere risikoen for å miste medlemmer, og et håp om at en "snillere" religion kan tiltrekke seg nye medlemmer?


Anthony Morris III

På begynnelsen av året ble det kunngjort i en bisetning på Jehovas vitners nettsted at Tony Morris ikke lenger er en del av Det Styrende Råd. Gradvis er han praktisk talt "radert ut" fra videoer og innslag på nettstedet. Selskapet er tause om saken uten en eneste kommentar utover kunngjøringen på nettstedet som var synlig i en kort periode.


Endringer i rapporteringen (Annual meeting)

Fra november 2023 er det slutt på rapportering av tid i felttjenesten. Den tidligere rutinen med månedsrapport over timer, leveranser av litteratur, bibelstudier og så videre er nå erstattet av en avkrysningsboks som kun skal indikere om man har vært aktiv i tjenesten, uavhengig antall timer.


Endringer i forståelsen om "Den store trengsel" (Annual meeting)

Den tidligere forståelsen om at "dørene i arken" lukkes når den store trengsel begynner (og følgelig avskjærer enhver form for frelse til dem som ikke allerede er "innenfor") ble på årsmøtet erstattet med en "mykere" forståelse. Kort fortalt handler det om at mennesker som ikke er JV, eller JV som er utstøtt eller har trukket seg, kan "ombestemme seg" etter at den store trengsel har begynt, dersom de ser beviser for at "Jehovas vitner har rett" - og dermed oppnå frelse og overleve den etterfølgende Harmageddon. I talen fremkom det advarsel til JV generelt om å ikke bli bitre og tenke at dette er "ufortjent" for dem det måtte gjelde. Det skal ikke sees på som "last minute salvation", men som et uttrykk for Jehovas kjærlighet.


Jehovas vitner mistet status som religion i Norge

Etter flere runder med trusler om at JV kunne miste statsstøtten ble dette virkeliggjort og Jehovas vitner som trossamfunn mistet både statstøtten og status som religionssamfunn. Årsaken til denne situasjonen er at Jehovas vitner ikke møter norske myndigheters krav, spesielt i forbindelse med barns mangel på rettigheter når de vokser opp i en JV familie. Jehovas vitner har etter dette saksøkt den norske stat, og rettssaken starter på begynnelsen av 2024. Det foregår også rettssaker og uenigheter mellom JV og myndigheter i andre land. Oppdatering om saken kommer senere.


Endringer i synet på skjegg

Det har vært en uskreven "regel" i de fleste menigheter at menn som anlegger helskjegg ikke får privilegier i menigheten. Den offisielle forklaringen på dette "forbudet" (som ikke har vært et offisielt forbud, men kun gitt restriksjoner for menns åndelige karriere) har vært at skjegg knyttes til hippiebevegelsen på 60-tallet og tjente som et synlig tegn på opprør i samfunnet. Nå er altså dette endret i et innslag på Jehovas vitners nettsted (The Governing Body update nr 8 i desember 2023). Det Styrende Råd har sagt i klartekst at de ikke lenger har noen "issues" om en bror anlegger skjegg, og at dette er en personlig sak som det ikke finnes Bibelske prinsipper mot. Ingen brødre skal følgelig heller kritiseres om de velger å anlegge helskjegg. Se utfyllende informasjon om skjegg lenger ned.


Mer om skjegg

Etter å ha hørt gjennom talen til Stephen Lett om oppheving av skjeggreglene, slår det meg at de ikke spiller med åpne kort rundt de egentlige årsakene til "forbudet". Her kommer kortversjonen av den sannsynlige årsaken til Jehovas vitners syn på skjegg:


Historisk sett er det åpenbart at denne menneskeskapte regelen stammer fra den tiden da Jospeh F. Rutherford overtok styringen av Selskapet. Han ønsket av ulike årsaker å fjerne seg drastisk fra "predikantstilen" som Russell var kjent for, og han innførte en ny ordning med kleskode hvor forkynnerne fremsto som mer lik datidens dørselgere - noe de også i praksis var. Kleskoden endret seg fra typiske predikantantrekk til dress, skjorte og slips som var et vanlig "business-antrekk" på den tiden, og passende for enhver som skulle selge produkter ved dørsalg. Ønsket om avstand til Russells skjeggstil, samt de generelle endringene i samfunnet medførte altså i praksis et krav for Jehovas vinter i under Rutherfords styre (og frem til 2023) om å være glattbarbert dersom man ønsket seg privilegier i menigheten.


Selv Jesus ble fremstilt som en glattbarbert mann i datidens illustrasjoner i litteraturen. (se bilde lenger ned) Forkynnerne ble omtalt som "publishers" (et ord som ikke finnes i Bibelen og som kan oversettes med bokselgere). Menighetene endret navn fra "congregations" og ble til "companies" (nok et uttrykk fra forretningsverdenen). Det ble stans i fremføring av Rikets sanger på møtene, og dette kom ikke på plass igjen før etter Rutherfords død. Rutherford ønsket seg en organisasjon som fremmet trykking av litteratur og salg av Selskapets publikasjoner. Senere ble den opprinnelige årsaken til skjeggforbudet erstattet av ideen om at skjegg var forbeholdt hippier og opprørere i samfunnet, og dermed også upassende for sanne kristne. Skjegg kunne være en snublestein for andre i menigheten.


I 2023 - seksti år etter hippiekulturen - snur altså Selskapet på sitt syn og mener nå at skjegg er helt i orden blant respekterte samfunnsborgere og ikke lenger utgjør et symbol på opprør.


Hele skjeggproblematikken er behørig beskrevet i boken "Tredve år som slave under Vakttårnet" skrevet av William Schnell. Forfatteren var sentral i Jehovas vitner på 1930-40 tallet og bevitnet med egne øyne de endringene som ble iverksatt av Rutherford - noe han beskriver detaljert i nevnte bok.

Her vises et bilde av Jesus på pælen fra "Paradisboken". Det var vanlig å fremtille Jesus slik helt fra Rutherfords tid og frem til 1960 årene.


Burde ikke Det Styrende Råd fortelle sannheten om hvem som innførte skjeggforbudet og fakta rundt dette? De unnlater helt å knytte dette til Rutherford og da er min påstand at dette er en uærlig og uhistorisk måte å formidle saken på.


Det finnes en utfyllende artikkel som bekrefter dette på nettstedet JW Facts.Det skal bli spennende å følge med organisasjonen og se eventuelle nye endringer og forståelser som kommer i fremtiden.

1 commentaire


Glimrende innlegg! Den skade WT gjør i folks liv er gjennomgripende, de som er rammet er fullstendig i limbo, noen lander relativt trygt andre blir kastet ut i et virrvar. Jeg ønsker å dele dette vitnesbyrdet fra en ung kvinne. Kan dere leve dere inn i hennes lidelse? https://www.youtube.com/watch?v=kIfEwkXaQTc

J'aime
bottom of page