top of page

Uforklarlige budskap i litteraturen

I Jehovas vitners litteratur er det flere eksempler på det som antas å være "subliminal persepsjon" (også kalt subliminale budskap) og disse er synlige i illustrasjoner i litteraturen og i videoer på nettstedet. Når man begynner å undersøke illustrasjonene i litteraturen nærmere, så er det nesten utrolig hvor mange slike tilfeller en kan finne. Mange nok til å tenke at dette ikke bare er "tilfeldige streker" fra tegnerens side. Det er ikke meningen å starte en konspirasjonsteori, men det finnes så mange eksempler at det er vanskelig å tenke seg at dette kun er tilfeldigheter.


Etter å ha undersøkt hundrevis av illustrasjoner (tro meg, nedenstående er kun et lite utvalg) så sitter jeg igjen med spørsmålene: Hvorfor er dette et tema? Hvorfor skulle den eneste sanne religion på jorden holde på med slike tvetydigheter? Er disse symbolske innslagene i tegninger og videoer kun et resultat av penselens eller pennens strøk som i tilfeldigvis danner mønstre og inntrykk? Eller er det bevissthet bak dette, og en ukjent agenda eller mål og motiv som gjør at illustrasjonene ender opp som de gjør?


En ting tenker jeg er sikkert: "Noe" er det. Så mange eksempler, og tilfeller kan ikke være et resultat av tilfeldigheter. Jeg klarer ikke å tro det etter å ha gransket hundrevis av bilder. Så hva er det? Hva er motivene og hensikten, om det skulle vise seg ikke å være tilfeldigheter?


Først litt informasjon fra SNL om fenomenet subliminal persepsjont: Subliminal persepsjon er det at stimuli som er så svake eller vises så kort tid at de ligger under terskelen for vanlig bevisst oppfattelse, likevel påvirker oss.Fenomenet er omdiskutert, men kan i spesielle tilfeller likevel synes å ha hatt innvirkning på en persons tolkninger av andre sanseinntrykk (persepsjon), holdninger og atferd. Subliminal persepsjon har vært forsøkt brukt i reklame og propaganda.


I dette innlegget skal jeg vise noen eksempler på slike antatte subliminale budskap i litteraturen til Jehovas vitner som er ganske fremtredende. Dette er etter min mening ganske åpenbare eksempler på bevisst manipulering av bilder.


Det første eksempelet er dette bildet fra boken "Åpenbaringen - dens store klimaks er nær", på side 52:Personen plassert til venstre for den som skal illustrere Jesus (personen med hvitt skjegg i front) holder i sitt septer med to hender. Hans høyre hånd ser ut som de øvrige personenes hender, mens den venstre har en åpenbar forskjell og ser ikke menneskelig ut. Bildet har også flere merkelige detaljer, som f.eks. at hudfargen på hals og nakke, samt hender på flere av personene er lilla, og ikke "normal" hudfarge som en kan skimte på enkelte av personene.


Dersom dette er såkalt "subliminal persjepson" eller et "subliminalt budskap" er det nærliggende å spørre hva illustratøren (eller utgiverne) ønsker å oppnå med disse detaljene?

Det neste eksemplet er fra boken "Creation" utgitt i 1927 med Joseph Rutherford som redaktør. Dette var før de begynte å tro at Jesus ble hengt på en pel, og illustrasjonen her viser en korsfestelse. En ting er at Jesus fremstilles naken med kjønnsdelene synlig, men kanskje enda mer merkelig er det to herrene ved siden av, som også er nakne og ser ut til å ha en svært nærgående kontakt. Hva er det som blir forsøkt formidlet her?I en av videoene for barn på JW.org vises Sofia som ligger i sengen sin. Har de litt uvanlige dekorasjonene på sengegavlene et budskap om man snur bildet opp ned? Da vises noe som ligner veldig på tallet 666. Er dette bare tilfeldigheter? (Videoen heter "Be når som helst" og er tilgjengelig på nettsidene til JV)


FBI (USA) har publisert flere symboler som brukes blant pedofile for å tilkjennegi seksuelle preferanser. Et av symbolene kalles "Little boy lover" og ser slik ut:


Symbolet er ikke helt likt mønsteret på Sofias seng, men det finnes likhetstrekk. Tilfeldigheter, eller ligger det en mening bak?


I en av de nyeste sangbøkene verserte det to ulike omslagsbilder. Bildet i den første utgaven (2009) viste en farget mann med blikket vendt mot en ung pike, med noe som skal være hans arm - men som også kan minne om en erigert penis. Det er litt dårlig kvalitet på dette bildet, men forstørret opp vises det tydeligere. I en senere utgave av sangboken valgte Selskapet Vakttårnet å endre på deler av bildet. Hvorfor endret de på bildet? Den nye bildet viser de samme personene, men den fargede mannen og "penisen" er byttet ut. Den nye personen på bildet ser ut til å ha tungen stikkende ut. Også kun tilfeldigheter?I boken "Du kan få leve evig på jorden" vises dette bildet:Stolryggen viser et "Pentagram" som er et velkjent okkult symbol.


I samme bok er det også vist et bilde av et kjent mytologisk symbol, som om dette var vanlig å ha som pynt på stuebordet hjemme:Igjen, fra samme bok, en illustrasjon som skal vise menneskedøtrene som de falne englene forelsket seg i:Til venstre vises originalbildet fra det tyske magasinet Stern utgitt den 13. august 1961. Dette skal være et bilde av modellen Pascale Petit. Bildet som Selskapet bruker er en kopi av dette, og bildet ble ifølge våre kilder rett og slett stjålet av illustratøren til Selskapet Vakttårnet og brukt i boken i boken "Du kan få leve evig på jorden" som ble utgitt i 1982. (En liten avsporing her, siden dette ikke er et "subliminalt budskap" som sådan.) Eller er det det?


I tillegg til disse få eksemplene på merkelige bilde og uforklarlige "skjulte" budskap, finnes det mengder av eksempler på såkalte speilbilder. Samtlige av disse speilbildene viser en eller annen form for "onde ansikter", geitlignende, demoniske fremstillinger eller ansikter med preferanser til hedenske guder eller mytologiske vesener.

Her er noen få eksempler, men det finnes veldig mange flere i samme kategori:


Er dette kun tilfeldigheter og utilsiktede resultater, eller ligger det mer bak?


Da Gileadskolen ble opprettet under presidentskapet til Nathan H. Knorr skulle man kanskje tro at alle koblinger mot frimurersymboler som var synlige under Russell og Rutherford æraen ville være borte. Likevel ser det ut til at logoen til Gileadskolen inneholder en nyanse som kan minne om et velkjent frimurersymbol:Et av de mest iøynefallende eksemplene av "skjulte budskap" i senere tid er omtalt i en egen video utgitt av oss på YouTube. Her er det "skjulte" budskapet åpenbart: Alle "farene" i videoen knyttes til "en brølende løve".Løven vises i videoen illustrert i bakgrunnen i litt ulike utgaver som skolens logo, på arbeidsplassen og på sykehuset. I samtlige eksempler knyttet til situasjoner som kan være "farlige" for sanne kristne. Her er det ingen tvil om at det er en hensikten med "symbolet". Er dette "subliminal persepsjon"? Det er vanskelig å se for seg at Selskapet IKKE bruker denne typen virkemidler i andre sammenhenger enn det som vises her. Se videoen


Konklusjon?


Jeg ønsker ikke å spekulere i om det ligger en mening bak alle disse eksemplene, eller om det kun er uskyldige tilfeldigheter eller eventuelt tegnere og illustratører som har forsøkt å være morsomme eller å se hvor lang "strikken kan strekkes" før de blir oppdaget.


Eksemplene ovenfor har opp gjennom årene gitt grobunn for alvorlige beskyldninger mot Selskapet Vakttårnet med påstander om at de er en okkult organisasjon som lefler med mørke krefter og beskytter pedofile. Hva som er realitetene vet ikke jeg, men det er enkelte av illustrasjonene og eksemplene som er svært vanskelig å forstå og som ikke burde vært tilstede i "Jehovas organisasjon".


Etter å ha gått i dybden på dette temaet sitter jeg igjen (som vanlig) med flere spørsmål enn svar. Det mest fremtredende er "hvorfor"? Hvor oppstår slike illustrasjoner og i så stort omfang?

Comments


bottom of page