top of page

Forbudt kjærlighet

Selskapet Vakttårnet har den siste tiden gått hardt ut mot homoseksuelle. De omtaler homoseksualitet som avskyelig og hevder at Jehova hater denne "livsstilen".

På Selskapets nettsider finnes det mange eksempler på at Det Styrende Råd kaller homoseksualitet en "alternativ livsstil". Homoseksualitet er ifølge dem, ikke en medfødt legning, men et valg - grunnet i et "unaturlig seksuelt begjær".


I boken "Ungdomstiden - benytt den på beste måte" sies det:


"I motsetning til hva mange tror, er homoseksualitet ikke medfødt, men de homoseksuelles atferd er noe de har lært. Og ofte begynner det hele med at barn leker med en annens kjønnsorganer og deretter er med på homoseksuelle handlinger."


Kan onani føre til homoseksualitet?

Selskapet knytter onani til "homoseksuell adferd". Onani, eller som de også har kalt det; selvbesmittelse, er handlinger de mener kan føre til homoseksualitet. Et tilbakeblikk på Selskapets meninger og syn på dette temaet er oppsiktsvekkende sammenlignet med samfunnets generelle nivå av kunnskap.


I det som minner om et felttog mot homoseksuelle i Selskapets litteratur har de turet frem med feilinformasjon og påstander som ikke har rot i virkeligheten. Se et av mange eksempler i denne artikkelen:

Tenk litt på disse påstandene og still deg spørsmålene: Samsvarer "de flestes syn" med Selskapets syn? Kan mennesker komme i en situasjon der de er "i ferd med å bli homoseksuelle"?

Et valg eller ikke?

Tanken om at en person kan være født homoseksuell, uten å ha valgt det, er så og si fraværende i Selskapets litteratur. Det knyttes snarere til at det handler om valg av "livsform", og foretrukne seksualpartnere. For ikke å glemme de merkelig uttalelsene om at "folk i sin alminnelighet ikke aksepterer en som de vet er homoseksuell", og "de problemer homoseksualitet vil medføre for vedkommende". Er dette tilfellet?


Selskapet nevner ikke at homoseksualitet handler om kjærlighet mellom mennesker. Det handler alltid om en valgt "livsstil" og "pervers sex". Noe trendy og umoralsk mennesker velger å bli med på. Det antydes at homoseksuelle ønsker seg flest mulig seksualpartnere. I Jehovas vitners litteratur knyttes homoseksualitet utelukkende til perversitet, umoralske lyster og beskrives som en unaturlig handling. Men de strekker seg enda litt lengre:


I Våkn opp! 22. mars 1986 sies det:

Homoseksualitet kan utvikle seg til sado-masochisme, gleden ved å pine og ydmyke og ved å bli pint og ydmyket.

Videre sies det:

En kan ikke praktisere slike åpenbare misbruk ustraffet. Folk høster det de sår. Practical Gastroenterology hadde en serie med artikler om sykdommer som skyldes homoseksualitet. Hepatitt B, leverinfeksjoner, gonoré, syfilis, parasittinfeksjoner, tynntarmslymfomer, Kaposis sarkom og naturligvis den fryktelige AIDS — dette er bare noen få av de sykdommer som blir behandlet i bladets numre for juli/august og september/oktober 1985. Ny forskning tyder på at AIDS skader hjernen og ryggmargen.

Guds holdninger og moral Jehovas vitner hevder å være Guds kanal på jorden i dag. Den guden de representerer er Jehova, som er synonymt med Jahve (JHWH) i de Hebraiske skrifter. Den samme guden har ifølge den eldste delen av Bibelen ikke nevneverdige problemer med å godta handlinger som mennesker i sin alminnelighet i dagens verden tar sterkt avstand fra.


Jehovas vitner (og andre religiøse) mener at Gud har sterke meninger om seksualitet mellom likekjønnede, men godtok i følge Bibelen denne listen av handlinger:

  • slaveri

  • dødsstraff ved steining for "opprørske barn"

  • regelrette drap

  • urettferdighet

  • lemlestelser

  • bedrag

  • flerkoneri

  • "etnisk rensing" og folkemord.

En grundig gjennomlesning av "Det gamle testamentet" kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på noen og enhver. Bibelen beskriver (med Jehovas godkjennelse) utslettelse av hele folkeslag, ikke begrenset til krigførende menn - men også kvinner og barn, samt disse folkeslagenes husdyr. Millioner av uskyldige mennesker har blitt slaktet ned i denne gudens navn.

Plukk og miks fra Bibelen

Det Jehovas vitners ledelse driver med er "håndplukking" av Bibelvers for å argumentere for deres egne holdninger og synspunkter. Selskapets "korstog" mot homoseksuelle er ekstrem og preget av uvitenhet, uvitenskapelighet og fordommer. Deres holdninger har ført til at mennesker i dyp fortvilelse har begått selvmord. Den fordømmende holdning, desinformasjon og de naive argumenter som legges frem fra Selskapets side har ført til fortvilelse, sorg og død for utallige mennesker som ufrivillig er født med "feil" legning.


En oppmykning?

Selskapets sterke meninger om homoseksuelle slik det er gjengitt i litteraturen fra 1950 til 1980 årene er redselsfull lesning. De kaller det en "epidemi", en "alternativ livsstil" og det antydes at det er en "psykisk lidelse". Fra rundt begynnelsen av 90-tallet, endret tonen seg noe og det antydes at homoseksualitet ikke nødvendigvis er "tillært", men kan være medfødt eller at tendensen har oppstått i barneårene. (De konkluderer ikke med noe - og selv om tonen ble noe mer "tolerant", endret de ikke syn på homoseksuelle handlinger.)


I Våkn opp! den 22. februar 1995 sies det:

Homoseksualitet er virkelig det så galt?«Helt fra jeg var barn, har jeg hatt homoseksuelle lyster. Fordi jeg ikke forstod dem, tok jeg ingen forholdsregler. Dette førte til at jeg gjorde noe veldig galt sammen med en venn. Jeg fikk sterk skyldfølelse, og jeg trodde at Jehova aldri ville tilgi meg.»

Det oppstod tilsynelatende en "snillere" forståelse fra Selskapets side overfor homoseksuelle personer, selv om homoseksuelle handlinger ikke på noen måte var akseptert. Det ble likevel lagt vekt på "respekt" og "toleranse" og ble anerkjent at selv Jehovas vitner kunne "lide" under denne tilbøyeligheten på grunn av medfødte syndige tendenser. Det ble på en måte "akseptert" at brødre og søstre kunne ha en homoseksuell legning, men at det å "praktisere" homoseksualitet var strengt forbudt. Sølibat var den eneste muligheten for de uheldige homoseksuelle vitnene.


I en artikkel på Jehovas vitners nettsted i 2016 trekkes det en sammenligning:

Fordi det er forskjell på det å ta avstand fra homoseksuelle handlinger og det å ta avstand fra homoseksuelle mennesker. Bibelen sier at de kristne skal vise alle slags mennesker respekt. Men det betyr ikke at de må godta alle slags handlinger. Tenk over dette: Sett at du ser på røyking som skadelig, til og med ekkelt. Hva om du jobber sammen med en som røyker? Ville du bli sett på som trangsynt fordi du har et annet syn på røyking enn han har? Ville det at han røyker og du ikke gjør det, bety at du har fordommer mot ham? Hvis kollegaen din forlangte at du måtte forandre syn på røyking, ville ikke det gjøre ham trangsynt og intolerant? Jehovas vitner velger å leve etter Bibelens moralnormer. De godtar ikke de handlingene Bibelen forbyr. Men de gjør ikke narr av personer som lever på en annen måte enn dem selv, og de behandler dem heller ikke på en dårlig måte.

Homoseksualitet ble i denne artikkelen sammenlignet med røyking, hvor begge handlingene blir sett på som et brudd på "Bibelske prinsipper". Enten du møter på en homoseksuell eller en som røyker, ble det hevdet at du som Jehovas vitne skulle respektere slike mennesker - men uten å godta deres handlinger som homoseksuelle eller røykere.

Innstramninger

De siste to-tre årene har imidlertid Det Styrende Råd strammet inn betydelig i synet på homoseksuelle. Stephen Lett (Det Styrende Råd) hevdet i en tale på sommerstevnet 2020 at homoseksuelle som får en oppstandelse i "Den nye verden", vil få klar beskjed om at Jehova ikke godtar homoseksualitet, og få anslagsvis hundre år på seg til å endre sin urene "livsstil". Dersom den homoseksuelle ikke ønsker å endre seg, vil vedkommende miste livet.


Det har kommet forferdelige påstander om homoseksuelle. Som eksempel kan det nevnes uttalelser fra Anthony Morris (Det Styrende Råd) om at homoseksuelle står bak designet av "tight pants" (med hensikt til å `friste" brødre til homoseksualitet) og at de fleste pedofile er homoseksuelle menn som begår overgrep mot barn i Jehovas vitners menigheter. Det er i tillegg stort fokus på forbud mot homoseksuelle handlinger blant de frivillige arbeiderne på Betelhjemmene. (Se videoen "Pillowgate" publisert på YouTube)


Hvem er de homoseksuelle?

Selskapet forvrenger virkeligheten ved å generalisere og anklage en stor gruppe mennesker i samfunnet, og de tar feil! Homoseksualitet og pedofili er ikke en og samme ting. Design av klær i ulike fasonger, er ikke forbeholdt homoseksuelle, med urene motiver. Folk i samfunnet forstår i dag at homoseksualitet handler om mennesker av samme kjønn som blir glade i hverandre, viser hverandre gjensidig kjærlighet, hengivenhet, troskap og lojalitet - akkurat som mennesker av ulikt kjønn. Noen gifter seg av kjærlighet, og for å skape en trygg og økonomisk ramme for seg selv og partneren. Det er ikke en vanlig oppfatning i samfunnet at homoseksualitet handler om "sex med flest mulig partnere" (inkludert en dragning mot sex med barn, slik mange av Selskapets artikler antyder). Folk forstår at det handler om kjærlighet mellom voksne mennesker, uavhengig av kjønn. Det handler om at homoseksuelle ikke "kan noe for" at de føler det slik de føler. Det er ikke tillært. Det er ikke en epidemi. Det er ikke et resultat av en unaturlig seksualdrift. Man blir ikke homoseksuell av å onanere. Alt Selskapet har hevdet og fremdeles hevder, stemmer rett og slett ikke. De vet ikke hva de snakker om. Det er vrangforestillinger uten fundament i virkeligheten!

Sannheten om kjærligheten

Homoseksualitet handler om kjærlighet mellom mennesker av samme kjønn, men med like mange variasjoner og nyanser som det finnes mellom heteroseksuelle. Det handler ikke bare om sex. Det handler ikke om perversiteter og flest mulige seksualpartnere. Det handler om hverdag, samliv, familie, barn, trygghet, nærhet, troskap og tillit. Det er ikke en mystisk, syndig eller en "valgt livsstil". Kjærligheten skader ingen. Kjærligheten gjør folk godt, spesielt uten innblanding av trangsynt, uvitenskapelig synsing og fordømmelser fra religioner som vil forby kjærligheten.


Hvis Bibelens Gud fordømmer kjærlighet mellom mennesker, men ikke fordømmer de onde tingene han er tilskrevet og står ansvarlig for ifølge Bibelen, så er det vanskelig å forstå denne guden - og vanskelig å støtte religioner som forsvarer en slik Gud.


Helt umulig, vil noen si.

Commenti


bottom of page