top of page

Det Styrende Råd om frafalne!

Septemberutgaven av JW Broadcasting inneholdt kraftfulle advarsler mot frafalne. Hva er årsaken til denne offensiven? Begynner brødre og søstre verden over å murre, stille spørsmål og tenke selv?


Veiledningen fra Det Styrende Råd er ikke plukket ut av løse luften, men tilpasset behov i menighetene. De er livredde for hva som foregår, og de mister medlemmer hver eneste dag. Advarslene mot å lytte til informasjon fra utenforstående og "frafalne" for eksempel om Selskapets håndtering av seksuelt misbruk av barn ligger i overflaten.


Det er grunn til å tro at dette er et tema blant brødre og søstre verden over, ellers hadde ikke Det Styrende Råd gått så hardt ut som de gjør nå. Informasjonen fra "de frafalne" når frem til Jehovas vitner! Folk forstår at "de frafalne" er verken onde eller hevngjerrige, men ønsker det beste for sine tidligere trosfeller. De er ledet av edle motiver, og ikke løgn og bedrag, slik Stephen Lett hevder. Sannheten vil til slutt seire over løgnene fra Det Styrende Råd.


Og hva skal medlemmer av Det Styrende Råd med klokker til nærmere en kvart million kroner? Og ring på lillefingeren?


Se gjerne vår korte video med et sammendrag her: https://youtu.be/pQVC2Jwtmeo


Comments


bottom of page