top of page

Tony Morris om Covid-19

Over hele verden får Jehovas vitner i disse dager beskjed om at spredningen av Covid-19 er et helt sikkert tegn på at vi lever i de siste dager. Det slås fast med sikkerhet at vi lever i den siste delen, av de aller siste dager - om vi skal tro medlemmene av Det Styrende Råd.


Etter utbruddet av Covid-19 har Jehovas vitner fulgt myndighetenes råd om å ikke samles, (noe de fortjener skryt for) - og med påfølgende konsekvens at møter nå blir streamet slik at Jehovas vitner kan følge et "åndelig program" i sine private hjem uten å være samlet i grupper. All virksomhet utover dette, f.eks. felttjeneste og stevner er lagt på is inntil videre. Man kan undre seg på hva slags endringer dette kan føre til på sikt, om coronakrisen blir langvarig! Ser vi konturene av hvordan Organisasjonen blir driftet i fremtiden? Vil Jehovas vitner føle seg mer "fri" når de slipper å stresse av gårde til møter og felttjeneste?


Uansett: Uttalelser fra Det Styrende Råd om "de siste dager" som du vil se i videoen nedenfor, vil bli stående for all ettertid, så vil tiden vise om vi kan ta frem dette etter noen år og kontrollere om de fikk rett denne gangen! "De siste dager" har vært brennaktuelle helt siden Charles Taze Russell sine dager, og begrep som "den siste del av de siste dager" har vært brukt før. Enkelte vil spørre seg: Utnytter Det Styrende Råd COVID-19 for å spre frykt og fremme fokuset på dommedagsteologien? På Reddit i USA er det en eldste som forteller at det vil være økt aktivitet overfor utstøtte og inaktive, og at det skal gjennomføres en kampanje for å få dem til å "vende tilbake til Jehova". En lignende offensiv ble observert etter angrepet 11. september 2001, der vi så på statistikken at veksten økte fra nullvekstpunktet og opp til 3%, for så å vende tilbake till null vekst 1-2 år etter. Video som viser utdrag fra taler av Stephen Lett og Anthony Morris:bottom of page