top of page

Selskapets årsmøte 2017

Betydelige endringer er kunngjort i brev fra Det Styrende Råd den 7. oktober 2017, i forbindelse med årsmøtet for Selskapet.

Følgende endringer er iverksettes fra 2018

- den offentlige utgaven av Vakttårnet og Våkn Opp skal forenkles ytterligere og nå bare gis ut TRE ganger i året!

- de avslutter utgivelsen av årboka og årsrapporten!

- de skal kutte ytterligere ned på tilgjengelig litteratur og kun ha en begrenset "verktøykasse" for forkynnelsen. Alt annet skal forsvinne og ikke lengre være tilgjengelig. Ikke trykkes, ikke ligge på nettsiden.

- i de landene som har en forenklet utgave av "Bibelen egentlig lærer" - boken vil de slutte å trykke hovedboken og kun bruke den forenklede.

- de holder på å lage en forenklet versjon av "Bevar dere selv i Guds kjærlighet", som vil erstatte originalen.

Pluss en del andre endringer. Saken finnes for diskusjon i vårt forum https://forum.inkognito.org/forum/index.php?topic=1774

Slike ganske dramatiske endringer danner grunnlag for mange spørsmål. Hva er grunnen til at "flaggskipet" årboken - som har vært et fast innslag i veldig mange år, plutselig blir borte? Er det noe de ønsker å skjule? Er tallene som presenteres i årboken så foruroligende dårlige, at de ikke lenger kan publiseres? Årboken har vært selve manifestasjonen på vekst og fremgang og som en bauta over at Jehova velsigner arbeidet. Det er høyst merkelig at denne tradisjonsrike boka forsvinner. Er det antall deltagere på minnehøytiden, altså dem som forsyner seg av emblemene som ønskes dysset ned? Vi vet jo at økningen i antallet som forsyner seg av symbolene stiger med rekordfart fra år til år. Dette må være fryktelig vanskelig å forklare. En annen innlysende tanke er at Selskapet er i alvorlig pengetrøbbel, og nå forsøker med alle midler å spare penger. Vi vet at det reises erstatningskrav til flere hundre milioner kroner, og dette må svi for dem. Kapitalen går fort ned når man skal begynne å dele ut penger til ofre for overgrepssaker. Bare i Canada reises det felles søksmål til over 400 millioner kroner. Og det kommer mer i andre land.

Eller, kan det være så enkelt at de begynner å gå tom for ting å skrive om? De klarer rett og slett ikke å tenke ut nye og interessante tema, og det blir stort sett resirkulert informasjon og lite "nytt lys".

bottom of page