top of page

Tvilsomme aksjer

Det du leser nedenfor kan synes utrolig og vanskelig å forstå. Vi kan imidlertid forsikre om at innholdet er troverdig og bekreftes av offentlig amerikanske skattemyndigheter. Vi har også dokumentert informasjon i en video som du finner lenger ned.


Denne historien starter Henrietta M. Riley. Hun ble født i 1872 og døde i 1945. Det er omtrent alt vi vet, utover at hun nevnes ved navn i offentlige skatteregistere i USA. Dette har blitt kjent ettersom hun donerte sin formue til Selskapet som et "trust".

Vi har ikke noe tilsvarende begrep i Norge, men ordet "trust" forklares slik:

"Trust er en særegen organisasjonsform som er vanlig i angloamerikansk rettstradisjon og som det ikke finnes en direkte parallell til i norsk rett. En trust kjennetegnes ved at styret (trustees) kan disponere over trustens formuesgoder, men kun for å gjennomføre trustens formål. Om trusten er opprettet for å tilgodese noen spesielle personer, for eksempel mindreårige, anerkjennes deres rettigheter i equity. Truster kan brukes til skatteplanlegging ved at en person overfører sin formue til en trust, som så har som formål å tilgodese samme person eller personens familie. I skatteparadis vil vedkommende da ofte ikke lenger være juridisk eier av formuen og ikke skattepliktig for avkastningen, men vil kunne nyte godt av den."

Selskapet (Watch Tower Bible and Tract Society) står altså som begunstiget til inntektene som dette "trust" skaffer via aksjehandel. Det opplyses i offentlige dokumenter at hensikten med inntektene er "Support to Watchtower Bible and Tract Society". Selv om stiftelsen investerer "på egenhånd" så er Selskapet involvert i dette på en måte som burde være et moralsk og etisk dilemma.

Det etiske og moralske dilemmaet oppstår når vi ser på listen over firmaer og selskaper som dette "trust" investerer i. Det er en meget lang liste, men de mest "bekymringsfulle" selskapene nevnes nedenfor:

BOEING (produserer militært utstyr og våpen) Honeywell (produserer militært utstyr og våpen) Lionsgate (produserer filmer, bl.a. "Twilight", "Motorsagmassakren") Cinemax (produserer bl.a. pornofilmer og "Fifty Shades of Grey") Monsanto (omstridt genmodifisering av næringsmidler)

Phillip Morris (tobakkindustri) Investert i 2001 Monster (produserer energidrikk, har opp.ned kors i logoen) Det er som du vil se av de offentlige dokumentene en lang rekke andre selskaper som man skulle trodd at Selskapet Vakttårnet under ledelse av Det Styrende Råd ikke ville hatt noen befatning med.

Her kan du sjekke selv: https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/386043103 Velg det årstallet du vil sjekke i oversikten. Ved å klikke på aktuelt årstall, så får du tilgang til en PDF fil som er en slags "selvangivelse" for stiftelsen. Skroll ned til side 11 der du ser hvem inntektene er gitt til (WTBS), og se listen nedenfor der igjen som viser den lange oversikten over alle investeringene. Kopi finner du her:

Når Selskapet figurerer som begunstiget til inntektene fra en stiftelse som handler med aksjer i så mange tvilsomme selskaper på listen, og gjentar dette år etter år, så mener vi det er god grunn til å stille spørsmål og få et svar på hvor de etiske grensene går og hvordan de kan fordømme krig, umoralsk underholdning, tobakk og så videre, når de selv er indirekte involvert i investeringer som støtter slike virksomheter! Dette må understrekes: Selskapet investerer ikke penger på egenhånd i disse firmaene. De er likevel økonomisk involvert i dette og de er begunstiget til "overskuddet" i aksjefondet som er øremerket "Støtte til Selskapet". Dette kan jo være et hyggelig samtaletema neste gang du prater med Jehovas vitner. Dette er opplysninger som kan sjekkes med skattemyndighetene i USA og all informasjon står der sort på hvitt. Hvordan var det med prinsippet "en liten surdeig, syrer hele deigen"? Hvordan kan det være mulig at Guds Organisasjon involverer seg i slike inntektskilder?
bottom of page