top of page

Tro, tvil og endring av læren

Selskapet under ledelse av Det Styrende Råd endrer fra tid til annen sin forståelse av Bibelen. Hvorfor skjer dette? Hva er konsekvensene? Og hvorfor er de så skeptiske til at det stilles spørsmål og at ting undersøkes?

Selskapet har utgitt tusenvis av artikler, blader, bøker, brosjyrer og traktater som alle har et fellestrekk: De hevder at det som blir formidlet er Sannheten og at det som står skrevet er absolutt Sannhet så lenge den er presentert av "Den tro og kloke slave". Det å tvile på Det Styrende Råd sidestilles med å kritisere Jehova Gud!

Vi er skapt til å tenke og til å stille spørsmål. Når noe vi hører eller lærer høres "rart" i våre ører, så reagerer vi med å starte en prosess hvor vi stiller disse spørsmålene. Vi vil til bunns i ting. Dette er helt naturlig for oss og så viktig for oss som individer at FN's menneskerettigheter uttaler seg konkret om den friheten vi har til å mene og tenke hva vi vil.

Det er ikke unormalt å tvile. Jesus tvilte. Tvileren Thomas tvilte. Mange har tvilt opp gjennom historien. Og mange tviler nå!

Selskapet advarer på det sterkeste at Jehovas vitner stiller spørsmål eller tviler. Dersom man kommer i den situasjonen at man undrer seg på ting og ikke finner svar, så må man "vente på Jehova" uavhengig av hvor stor logisk brist det måtte være. Det er alltid den nåværende versjonen av Det Styrende Råds lære som er den gjeldende Sannhet. Når de bestemmer seg for å endre på den, så gjør de med uinnskrenket makt og uten hensyn til dem som er berørt av den "forrige" versjonen.


Hva om de fulgte retningslinjene fra 1920 i dag?

I 1920 skrev Selskapet dette om friheten hver enkelt har til å gjøre seg opp en mening:

Oversatt til norsk blir det første understrekede avsnittet slik: "Vi vil ikke starte noen krangel med noen som ønsker å søke etter sannheten på andre måter. Vi vil ikke unnlate å se på en person som en bror, selv om han ikke tror at Selskapet er Guds kanal." Det andre avsnittet lyder: "Hvis Herren begynte et arbeide gjennom en opprettet organisasjon eller et selskap, og dette arbeidet økte som følge av Herrens velsignelse - da vil det virke slik at de som ønsker å være i harmoni med Herren også ønsker å samarbeide med Ham i dette. Hvis andre skulle se på dette på en annen måte, så er det deres privilegium. Det skal være full frihet i samvittigheten."

Brudd med FN's konvensjon om religionsfrihet Du har faktisk rett til å gjøre deg opp din egen mening og tro på hva du vil! Og dette helt uten negative konsekvenser eller trusler om straff. Det er det som kalles religionsfrihet. Se hva Selskapet selv skrev som en "Sannhet" i 1920 årene. Hva var grunnen til at denne uttalte friheten ble tatt fra oss? Det Styrende Råd er ikke uenige at religionsfrihet er viktig, for de kjemper for det selv over hele jorden. Men de nekter samtidig sine egne medlemmer den samme rettigheten! Ingen Jehovas vitner har reell religionsfrihet! Benytter du deg av denne menneskeretten så vil det verst tenkelige skje for deg. Du mister alt. Og hva er mer verdifullt for deg enn venner, sosialt nettverk og familie? Sannsynligvis ingenting. Dette vet Det Styrende Råd og det er deres eneste og siste maktmiddel mot oss som individer. De VET at de fleste vil la være å stille spørsmål og stilltiende akseptere "Sannheten" fremfor den skjebnen som venter den som får andre tanker. Slik presser de medlemmene til taushet. Vi som er en del av dette frykter å bli stengt ute, overlatt til oss selv, til en verden vi er lært opp til er ond og ukjærlig.

bottom of page