top of page

Frykt, skam og skyldfølelse

Overskriften peker på kjente ingredienser for å undertrykke mennesker. Dessverre så er dette metoder som er velkjente innen mange organisasjoner som ønsker seg makt over mennesker. Artikkelen fortsetter nedenfor.

Målet med å bruke slike metoder er å skape en følelse av utilstrekkelighet og at mennesker skal føle seg små og ubetydelige, dersom man ønsker å undertrykke eller manipulere enkeltpersoner eller grupper av mennesker.

Bruker Selskapet frykt, skam og skyldfølelse som en del av sine metoder?

Vi kjenner til frykten for Harmageddon, frykten for å få en ugunstig "dom" av Jehova, frykten for å miste dem vi er glad i, vår nærmeste familie og venner, frykten for Satan og hans demoner som kan skade oss. Vi kjenner til følelsen av å aldri gjøre "nok" i tjenesten og at vi som mennesker er underlagt det som kalles "ufortjent godhet" - og med andre ord ikke har noen verdi som individer. I tillegg kommer den indirekte måten Selskapet "blander seg inn i" folks privatliv og seksuelle vaner. Selskapets kontroll går langt inn på folks soverom og med restriksjoner på hva ektefeller kan gjøre seg i mellom på det seksuelle området. Dette kan synes å være uttalt i en religiøs kontekst - men er åpenbart midler som brukes for å undertrykke. Metoden er enkelt og greit: Frykt, skam og skyldfølelse!

Hva gjør slike følelser og tanker med oss?

Det vil være naivt og tenke at en slik tankepåvirkning over lang tid ikke har noen effekt på oss. Hva viser realitetene? Blant Jehovas vitner i dag er det svært utbredt med "udefinerbare" helsetilstander, f.eks. ME og depresjoner. I England kalles sykdommen ME for "Jehovahs witnesses disease" på folkemunne. I enkelte menigheter i Norge er det rapportert om at 40-50 av søstrene i menigheten er langtidssykemeldt på grunn av ME. Hvorfor er dette så utbredt blant en organisasjon som omtaler seg selv som "det lykkeligste folk på jorden"? Hvorfor tar ikke Selskapet slike signaler på alvor, men feier det delvis under teppet og legger "skylda" for tilstanden på den enkelte. ("Har ikke nok tro, studerer ikke nok og er ikke nok opptatt i tjenesten" osv) For noen år siden var det ikke uvanlig at Selskapet sterkt frarådet å oppsøke "profesjonell hjelp" dersom personer fikk mentale lidelser. Psykologer og psykiatere ble ansett å være "redskaper" for Satan. Her har de heldigvis myknet noe opp den siste tiden. Strengt forbudt å ytre tvil eller stille spørsmål! Blant Jehovas vitner, under streng kontroll av Det Styrende Råd, er det forbudt å stille spørsmål, undre seg, tvile eller på noen måte avvike fra det som Selskapet til enhver tid fremholder som den "rette tro". Dersom man skulle finne på å ytre tvil, eller stille spørsmål så vil man bli truet med ekskludering - og da er en av de dramatiske konsekvensene at man mister absolutt alt av venner og kontakt med familie. Frykten for å havne i en slik ulykkelig situasjon skremmer mange fra å "tenke høyt", og man blir gående alene med frustrasjoner og tanker man ikke har anledning til å prate med noen om. Dette er svært skadelig over tid.

Risikerer du å bli skadet?

Det er ikke å ta munnen for å full, å hevde at Selskapet Vakttårnet under ledelse av Det Styrende Råd bruker elementer som virker skadelig for menneskers mentale helse. Det er i dag tusenvis av mennesker innenfor Organisasjonen som sliter tungt med ulike mentale tilstander. De har en ekstremt vanskelig situasjon, og de blir stadig minnet på at det i bunn og grunn er deres egen feil. Selskapet tar ALDRI noen form for kritikk for måten de skaper nettopp slike vonde følelser av frykt, skam og skyldfølelse hos mennesker. Hva kan du gjøre? Dersom du føler deg undertrykket og utsatt for press med slike metoder, så er det viktig at du er observant når det gjelder din egen mentale helse. Du må forstå at metodene brukes bevisst, nettopp for å kontrollere deg som individ og at dette ikke har noen ting med Guds syn på deg å gjøre. Du som menneske er IKKE verdiløs og du har ikke gjort deg fortjent til å leve i frykt for å bli drept eller stengt ute.

Det kan være en stor gevinst å rive seg løs fra det åket som er lagt på dine skuldre, hvor frykt, skam og skyldfølelse er utøvende metoder. Samtidig må det sies at prisen å betale for en slik løsrivelse, også kan være ekstremt høy. Det er i grunnen ikke noen "vinn vinn" situasjon. Men konsekvensen av å leve under et slikt mentalt press over tid er kanskje mer skadelig enn å bryte løs. Det blir en individuell vurdering, og det er ingen som kan si hva som er det beste beste for akkurat deg. Dersom du har behov for å prate åpent og ærlig - men uten å føle at du må komme til en endelig konklusjon - da er vi her for deg. Ikke nøl med å kontakte oss, gjerne anonymt om det føles bedre, så kan vi drøfte ulike sider av denne saken.

bottom of page