Brev fra en eldste

Vi har fått lov til å dele denne historien, skrevet av en bror som var eldste i en menighet i over 20 år.

Min historie som Jehovas vitne startet da jeg var en liten gutt, og som så mange andre opplevde på 70 tallet - så var dette fordi mine foreldre begynte å studere Bibelen med Jehovas vitner.

For å gjøre et langt hopp frem i tid kan jeg fortelle om at jeg gikk "gradene" i menigheten - først som forkynner, så menighetstjener og til slutt ble jeg utnevnt til å tjene som eldste. Så langt var alt fint, jeg trivdes med dette og så ingen grunn til å slakke av verken i de oppgavene jeg hadde i menigheten eller i tjenesten. Jeg følte meg heldig og glad som hadde et så fint håp for fremtiden, og jeg var ivrig etter å fortelle andre om dette. Min aller første tanke om tvil, om jeg kan kalle det noe slikt, oppstod en dag da jeg nesten ved en tilfeldighet kom over en artikkel i en avis som omtalte "farlige sekter". Uten å tenke over at det var noen sammenheng, eller at det i det hele tatt handlet om min egen religion så leste jeg artikkelen.

Et av temaene i artikkelen var "10 tegn på at du er fanget i en sekt". Jeg kan huske jeg lo litt oppgitt for meg selv, og tenkte "stakkars mennesker" om dem som opplevde slike ting. Jeg gjengir listen som jeg leste i artikkelen her: 1. Sekten har sannheten Den innsikt som forvaltes av sektens ledelse er hellig, som regel en åpenbaring (Eller ved ´ínspirasjon´ direkte fra Gud)


2. Sektlederen har makten. Det er som regel en leder eller ledergruppe, og organisasjonen er bygd opp som en pyramide, med en sterk leder på toppen. (Kritikk mot lederen sidestilles med kritikk mot Gud.)


3. Sekten har sterke og enkle fiendebilder. Den ytre fienden og de onde er utenfor sekten, de gode er innenfor. De som er utenfor sekten har en mindre verdig eksistens, og har ikke kvalifisert seg til "belønningen" (Evig liv)


4. Medlemmer endrer identitet ved opptak. Det skjer ved seremonier. De får gjerne nytt navn eller kallenavn. Den gamle identitet eller mennesker med annen tro blir sjikanert. De gamle forbindelser knyttet til økonomi, familie, arbeid og vennskap blir endret radikalt.


5. Sekten tar sosial kontroll. Krav om lojalitet betyr at tid, penger, tilgang til annen informasjon og grunnlag for beslutninger må kontrolleres av sektens organisasjon.


6. Sekten holder levende en indre og en ytre fiende. Fienden er synden, eller feil som begås av sektmedlemmer. Alle på utsiden er fiender og på motstanderens (Satans) side.


7. Målet overordnes midlene. Sektens mål er viktigere enn de allmenngyldige bud som gjelder i verdensreligionene og filosofiske moralsystem. Det første er som regel løgnen. Du får dobbel tale i forhold til de utenfor. De