top of page

Det styrende råd

Jehovas vitners øverste organ

Medlemmer av Det Styrende Råd, anno 2020
 

  • Samuel Herd 

  • Geoffrey Jackson 

  • M. Stephen Lett 

  • Gerrit Lösch

  • Anthony Morris III

  • Mark Sanderson 

  • David H. Splane

  • Kenneth Cook (utnevnt i 2018)

Det finnes hundrevis av opptak av taler og ulike opptredener som medlemmene av DSR har gjennomført, og det anbefales å se på youtube for mer informasjon. De opptrer også hyppig på Jehovas vitners egen TV kanal, tv.jw.org

Som du kan se på deres egen illustrasjon, troner Det Styrende Råd på toppen rett under Jehova Gud. (Den oppmerksomme leser vil kanskje se at Jesus ikke er representert på illustrasjonen, men det er en litt annen historie.)

Medlemmene av DSR råd nyter enorm respekt, og samler titusenvis av tilhørere når de inviterer til foredrag og spesielle møter med seg selv som hovedtalere. Ikke så sjelden hører man ganske kontroversielle uttalelser og meningsytringer fra enkelte av dem.

 

Medlemmene får også gjerne et memorandum i Vakttårnet etter at de har avsluttet sitt jordiske løp. 

Samtlige medlemmer av Rådet påberoper seg å være av "levningen", dvs. de gjenlevende på jorden som har et håp om å bli oppreist til himmelsk liv. De mener altså at de er en del av de 144 000. Samtidig hevder det at de som gruppe betraktet utgjør "Den tro og kloke slave" som er omtalt i Matteus evangelium, og dermed påberoper seg å være "Guds kanal for meddelelse" på jorden i dag.

Nedenfor finner du litt kort "bli kjent med" informasjon om medlemmene:

Geoffrey Jackson

Under høringene i Royal Commision i Australia stod han i vitneboksen og sverget på sin Bibel at han skulle si sannheten, og da sa han rett ut at DSR ikke var "den eneste" kanalen Gud bruker. Hele intervjuet kan du se her:



 

Anthony Morris III
Han er kjent som Tony Tight Pants Morris etter flere taler han har holdt hvor han hevder at "stramme jeans" er designet av homoseksuelle slik at de skal ha noe hyggelig å se på, spesielt når menn bruker slike plagg. Han går hardt ut med sterk homofobi og snakker seg varm om hvor ille det er når menn og kvinner går med "tight pants". Han forteller ofte i taler at han har tjenestegjort i Vietnamkrigen. Han ble også ufrivillig kjent i youtubefilmen "Bottlegate" der han ble filmet i en brennevinsbutikk midt i møtetiden, og hvor han handlet eksklusiv maltwhisky for rundt 10 000 kroner. 

Gerrith Lösch

Den mest språkmektige av medlemmene. Snakker rumensk, italiensk og tysk i tillegg til engelsk. I en rettssak i USA forteller rettsdokumentene at han under ed sa følgende:

"I am not, and never have been, a corporate officer, director, managing agent, member or employee of Watchtower. 

 

I do not direct, and have never directed, the day-to-day operations of Watchtower.

 

I do not answer to Watchtower. I do not have, and have never had, any authority as an individual to make or determine corporate policy for watchtower or any department of watchtower.

 

Watchtower does not have, and never had, any authority over me."
 

Kopi av disse offisielle rettsdokumentene finnes i vårt forum. Man kan undre seg konsekvensene for et vanlig Jehovas vitne om man hadde stått frem i Rikets Sal og kunngjort dette, spesielt den siste setningen. 

Stephen Lett

Mannen som har det markante gummifjeset er også en eksentrisk og merkelig personlighet. På flere videoer på jw.org kan man se at han har en spesiell ring på høyre lillefinger. Han er mannen som kunngjorde at "det går mer penger ut av Organisasjonen enn det som kommer inn". Han har flere kontroversielle uttalelser om de siste dager, der han i forbindelse med Coronakrisen uttalte at "vi lever i de siste av de siste dager, ja, utvilsomt den aller siste delen av de siste, av de aller siste dager". Han påstod i en tale på JW.org at det er Satan som står bak naturkatastrofer, klimaendringer og dårlig vær. 

Samuel Herd

Det eneste fargede medlem av rådet. Han har kommet med uttalelser, bl.a. annet om at kvinner har mindre hjerne enn menn, og derfor ikke er egnet til å påta seg oppgaven som de eldste har. I tillegg mener han at en kvinne som streber etter et slikt privilegium er "on the border to be homosexual".  Kanskje rådsmedlemmet med flest merkelige uttalelser? Han observeres på JW Broadcasting med en 20 000 dollars Rolex (eller en replika av et slikt ur)

Mark Sanderson
Det yngste medlemmet av rådet. Født i 1965. 

David H. Splane

Fremstår som en forsiktig mann, mer ydmyk og ikke fullt så brautende som enkelte av hans kolleger. Hører man på hans taler på jw.org så er førsteinntrykket at han er troverdig og saklig, men glir over til å virke fanatisk og svært firkantet etter en stund ut i sine taler. Prater noen ganger til tilhørerne som om de er små barn.

 

Kenneth Cook
Nyeste blad på treet og det 8. medlem pr 2018. Cook startet som pioner i 1982. Han anslås å være på samme alder som Mark Sanderson. Han har jobbet i "writing commitee" tidligere. 

Kuriositeter:

* De fleste av medlemmene er nevnt på IMDB.com fordi de har drevet med filmproduksjoner av ymse slag. 

* Medlemmer av DSR har ofte "egotripper" i sine taler på større stevner, og ser ut til å like oppmerksomhet og skape litt blest rundt seg selv. Det finnes en del eksempler på ganske kontroversielle uttalelser fra medlemmene av rådet, som aldri har stått (eller vil stå) på trykk i litteraturen.

* Uttalelser om homofile: Flere av medlemmene går hardt ut mot homofile og viser en homofobi som man skulle tro hørte til et annet århundre.

* Anthony Morris III uttalte i en stevnetale at Jehovas vitner måtte forberede seg til grusomme syn i Harmageddon. Bl.a. ville de være vitne til mennesker som ville se ut som "sprukne pølser på en grill". ("It will be lotta dead bodies")

bottom of page